Nye el-varesykler inntar Oslo sentrum.
Nye el-varesykler inntar Oslo sentrum. (Foto: Schenker)

Sykkelfesten fortsetter i Oslo

DB Schenker presenterte 4 el-varesykler under Schenker Forum 31. mai og varsler at det blir distribusjon i Oslo sentrum med en ny type el-varesykler som et ledd i det grønne skiftet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Nye el-varesykler for bylogistikk er følgelig en del av det grønne skiftet. Bylogistikken vil i tiden fremover få et nytt innhold og omfatte både el-varesykler, el-varebiler og el-lastebiler. De neste 2-3 årene vil by-logistikken bli utslippsfri.

I innlegg på Schenker Forum 31. mai d.å. bekreftet finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune og Øyvind Leistad fra Enova at de er positive til at DB Schenker satser på el-varesykler også i Oslo og vil også støtte et forslag om en mikrohub i sentrum.

For å lykkes med det grønne skiftet innen godstransport er det også behov for flere insentiver på samme måte som i personbilpolitikken. Det gjelder etablering av omlastingspunkter i sentrum og fasiliteter for lading av syklene.

Kommunen og næringen bør gå sammen for å finne smarte løsninger. Det samme gjelder etablering av tungtrafikkorridorer mellom godsterminalene og omlastingspunktene, mener Schenker.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

Til toppen