Teller utenlandske lastebiler

Teller utenlandske lastebiler

Den 13. juni iverksatte Norges Lastebileier-Forbunds landsdekkende trafikktelleaksjon for tredje gang. Formålet med aksjonen er å kartlegge andelen utenlandske tunge kjøretøy på norske veger.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- For å mene noe om konsekvensene av et økt press fra utlandet, må vi først kjenne til omfanget, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud.

Telleaksjon

Fra klokken 12:00 13. juni og gjennom 24 timer har rundt 500 ansatte og frivillige i NLF notert opphav på norske og utenlandske lastebiler og trekkvogner ved mer enn 20 forskjellige tellepunkter.

- Takket være NLFs omfattende regionsapparat er vi i stand til å stasjonere mannskap langs sentrale strekninger over hele landet. På den måten vil vi kunne innhente en unik oversikt over andelen norske og utenlandske lastebiler som ferdes på vegnettet, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. Han er også prosjektleder for telleaksjonen.

Teller også varebiler

Aksjonen som blir utført annethvert år skal denne gangen utvides til også å dekke utenlandsregistrerte varebiler. Hensikten bak dette er å kartlegge omfanget av utenlandsk godstransport som mistenkes å utføres med kjøretøy som ikke er underlagt kjøre- og hviletidsregler.

- Vi er oppmerksomme på at stadig flere transportoppdrag som tradisjonelt utføres med større lastebiler nå kjøres med varebiler hvor en kun trenger førerkort klasse B. Det er ikke bra, verken for trafikksikkerheten eller konkurranseforholdene, siden disse ikke er underlagt kjøre- og hviletid og ofte lastes over evne, sier Olafsrud.

En tredjedel

Det finnes ingen offisiell oversikt over hvor mange utenlandske lastebiler som ferdes på norske veger til enhver tid. Telleaksjoner i 2013 og 2015 indikerte at hvert tredje tunge kjøretøy stammet fra utlandet, derav de aller fleste fra Øst-Europa.

- Vi er veldig interessert i å finne ut hva status er i 2017. Svaret får vi 14. juni, avslutter markedsdirektøren.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen