TESS Partnershop åpnet hos RadøyGruppen

TESS Partnershop åpnet hos RadøyGruppen

TESS Vest og Radøygruppen har etablert Partnershop på Vetås. Mandag 20. april ble den offisielle åpningen markert med seremoni og tradisjonell slangekobling. Det spesialtilpassede forsyningslageret er etablert i direkte tilknytning til RadøyGruppens store produksjonshaller.

  • Lager
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Et tett samarbeid de siste årene har ledet frem til en fullverdig og bemannet Partnershop-løsning. To medarbeidere ved TESS Knarvik i Alversund har fått ny arbeidsplass på Vetås. Etter en grundig forbruksanalyse har forberedelsene munnet ut i et varesortiment på omtrent ett tusen faste artikler, som TESS garanterer at kunden skal ha tilgjengelig på lager til enhver tid. Ordningen innebærer også at TESS tar ansvaret for skaffevarer utenom det faste sortimentet.

Fjerner unødvendige kostnader

[factbox id="1"]

TESS har gitt en avtalefestet garanti for at kunden vil oppnå en totalbesparelse på et sjusifret årlig beløp sammenliknet med tiden før TESS overtok lager- og forsyningsansvaret.

-Vi ønsker å fokusere på det vi kan best. Anskaffelser og lagerhold av industrirekvisita vil vi bruke minst mulig ressurser på. Vi vil fjerne unødvendige kostnader. Derfor overlater vi rollen til en partner som kan dette bedre enn oss, forteller produksjonsansvarlig Frode Gripsgård i RadøyGruppen.

Dyrt å anskaffe rekvisita

Samarbeidet med TESS er styrket de siste årene. Tidligere brukte bedriftens egne ansatte mye tid på å anskaffe både kritiske og mindre kritiske småvarer. I verste fall kunne deler av driften stanse på grunn av mangler. Gripsgård viser til at en liten vare til en femtilapp kan få en total anskaffelseskostnad på 1500 kroner.

Med Partnershop vil RadøyGruppen behandle tolv fakturaer per år, i stedet for mange hundre. Bedriftens uttak fra Partnershop vil generere oversiktlige rapporter og full forbruksoversikt. Dette takket være utstrakt bruk av smart programvare som TESS har brukt mange år på å utvikle.

Tidligere løsning ga mersmak

[factbox id="2"]

I 2009 etablerte TESS Vest en integrert forsyningsordning for RadøyGruppen med omtrent 300 avtaleartikler i et lukket lagerrom. Etterforsyninger fra TESS Knarvik gikk nærmest daglig med bil. Det er erfaringene med denne ordningen som var utgangspunktet for at RadøyGruppen valgte å ta skrittet helt ut. Heretter vil varene gå rett til Vetås, direkte fra produsent eller importør. TESS har fjernet et mellomledd.

RadøyGruppen har over lengre tid hatt en eventyrlig vekst. I løpet av de ti siste årene har omsetningen vokst fra omtrent 50 MNOK til over 700 MNOK per år.

-Vi er svært stolte over at RadøyGruppen har vist oss tillit til å satse på en bemannet Partnershop. Nå gjelder det å bevise at alle de fordeler vi har kommunisert blir til virkelighet. TESS har mange års erfaring med Partnershop hos store og krevende industrikunder, og denne erfaringen er vi trygge på at også RadøyGruppen vil få glede av, sa daglig leder Erlend Gjerdevik i TESS Vest, under en tale i forbindelse med åpningen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen