Tester biler som rapporterer føreforhold i Oslo

Tester biler som rapporterer føreforhold i Oslo

Opp mot 500 biler med kommunikasjonsutstyr skal bidra til bedre vinterveger og færre ulykker. Nå ruller de første bilene ut i Oslo-trafikken med utstyr som gjør at de «snakker» sammen og melder om forhold ved vegen.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Statens vegvesen tester nå ut Road Status Information-teknologi (RSI). Opp mot 500 testbiler skal samle inn løpende data om blant annet vær, føre, friksjon, temperatur og nedbør - og sender disse dataene løpende videre via en nettsky-løsning. Meldinger kan snart også utveksles mellom bilene slik at de kan varsle hverandre om føre og hendelser.

Bedre trafikksikkerhet, bedre vinterveger og bedre miljø, er Statens vegvesens langsiktige mål for prosjektet.

- Testbil-flåten vil være et nettverk av rullende sensorer som gir informasjon om tilstanden på vegen, føre- og miljøforhold. Prosjektet gir oss muligheter til å undersøke om data som blir samlet inn fra vanlige personbiler kan supplere data fra værstasjoner og slik gi oss bedre grunnlag for å planlegge og gjennomføre vinterdriften på vegen, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Prosjektet er et nordisk samarbeid mellom Statens vegvesen, Trafikverket, Volvo Cars, Sintef, NTNU, VTI, Universitetet i Gøteborg, Luleå Tekniske Universitet, Road IT AB og Klimator AB. I første runde setter Vegvesenet fokus på datakvalitet, mens kolleger i svenske Trafikverket konsentrerer seg om nytte for vinterdriften.

[factbox id="1"]

 Unikt samarbeid

- Samarbeidet mellom Volvo og Statens vegvesen er unikt. RSI-prosjektet er et godt eksempel på hvordan teknologi fra bilindustrien og vegmyndighetenes kompetanse på vedlikehold av veger, i fellesskap kan gi tryggere trafikk og et bedre miljø, sier administrerende direktør Øystein Herland i Volvo Car Norway.

RSI-prosjektet er en viktig del av Volvo Cars’ visjon om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i en ny Volvo i 2020.

I dag, torsdag 12. februar ruller de første testbilene ut på vegene på Østlandet. Denne vinteren skal rundt 50 biler ut i hovedstadsområdet, og planen er å øke testflåten til 500 neste vinter.

Volvo starter nå arbeidet med å rekrutterer biler og sjåfører som vil teste systemet på vinterveger i Osloområdet.

Ut 2017

Road Status Informasjon-prosjektet skal gå ut 2017 - og har en samlet ramme på 12,5 millioner kroner. Av dette går åtte millioner til utviklingen, testingen og dataevalueringen, som ledes av Volvo Cars. Parallelt med dette skal NTNU evaluere data fra prosjektet og kvalitetssikre resultatene.

Alle data som hentes ut av systemet er anonymisert og kan ikke kobles til den enkelte sjåfør.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen