TINE vurderer egen kraftproduksjon i møkkaselskap
(Foto: TINE)

TINE vurderer egen kraftproduksjon i møkkaselskap

TINE vurderer å etablere eget biogasselskap som med kumøkk skal lage drivstoff og energi til selskapets biler og meierier. Lønnsomhet og miljøfordeler kan bli betydelige, viser en rapport fra konsulentselskapet Rambøll.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Biogassmarkedet i Norge er i vekst både med hensyn til antall aktører og produksjon. Samtidig ser vi stort engasjement blant både offentlige myndigheter og privat næringsliv. TINE kan med våre naturressurser og verdikjede ta en posisjon og bidra til både bedre miljø og økonomi, sier konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i TINE, LarsGaltung.

I fjor høst lanserte TINE kukraft på transportsiden hvor egne biler kjører på biogass laget av kumøkk i samarbeid med Skagerak Energi og Greve Biogass. Nå faser TINE inn fornybar biogass laget av egne kyr på meieriet på Sem som ledd i en langsiktig og helhetlig biogass-satsing.   

Full støtte fra Rambøll 

TINE får støtte i Rambølls nye biogass-rapport som anbefaler selskapet å se på mulighetene for å ta en posisjon på eier- og produksjonssiden. Dette for å levere biogass til egen meieriproduksjon og transport – men også som kraftleverandør til eksterne kunder. 

– Egen biogassproduksjon kan bli meget gunstig, både for egen bunnlinje og miljøet. For landbruket er en effektiv måte å redusere metangassutslipp fra matproduksjonen. Samtidig reduserer vi uttaket av fossil energi. Vi beregner å spare utslipp med potensielt opp til 13 prosent CO2 pr liter melk – det er fantastisk, sier Galtung.

Bruken av husdyrgjødsel til å lage biogass til transportformål – og bringe biogjødsel tilbake til bonden, bidrar til å redusere klimagassutslippene på tre måter: For det første unngår man utslippene av metan og lystgass fra lagret husdyrgjødsel. For det andre erstatter biogjødselen kunstgjødsel – som gir en positiv effekt på CO2-utslippene. For det tredje erstatter man fossilt diesel. 

I rapporten står det:
«TINE bør kjøre på biogass. Produksjonen av biogass øker raskt, og det totale energibehovet til TINE sin transport, kan bli dekket allerede i dag (…) TINE bør involvere seg i biogassproduksjon (…) TINE bør undersøke muligheten av å kunne levere prosessavløp fra et meieri med fullrensing til et eksisterende biogassanlegg – eller starte et biogassanlegg ved et meieri». 

13 prosent kutt?

Rambøll slår videre fast at om all kumøkka brukes til energi produksjon, vil dette kunne redusere metangassutslippene fra melkeproduksjonen på gården med opp mot 13 prosent.

– Å utnytte all norsk møkk blir nok en teoretisk øvelse, men om vi klarer å få på plass anlegg - eller samarbeid med eksisterende anlegg på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag, er det ikke urealistisk at vi kan klare å redusere utslippene med opptil 13 prosent pr liter produsert melk, sier Galtung. 

Samtidig kommer han med en klar utfordring til myndighetene: 

– Skal vi lykkes med myndighetenes mål 30 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030, så må vi få på plass produksjonskapasitet og fyllestasjoner for flytende biogass – og vi er nødt til å få en bompengepolitikk som sidestiller biogassbiler med elektriske på kort sikt. Samtidig må det gis insentiver som øker lønnsomheten ved å ta i bruk biogass til transportformål, sier Galtung.

 Han legger til at TINE jobber både med el, hydrogen og biodiesel, men at biogass er den eneste energiformen som også drar ned utslippene hos bonden. Både teknologien og ressursene er her i dag. Vi trenger ikke vente, sier han.

TINE har nå organisert et prosjekt der målsettingen er at TINE selv eller i partnerskap med andre går inn i kraftproduksjon.

– Vi vurderer å starte opp eget møkkaselskap, men her ligger det gull bak møkka, sier Galtung, som forteller at TINE allerede er i dialog med flere aktører. 

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen