TØI utreder konsekvenser for godstrafikken

TØI utreder konsekvenser for godstrafikken

Godstransporten utgjør en vesentlig del av trafikkbildet, og en betydelig del av verdiskapingen som trafikksystemet skal legge til rette for.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Derfor er det viktig å gjøre en grundig studie av hvilke konsekvenser tunnelrehabiliteringene i Oslo har for godstransporten og hvordan godstransporten kommer til å tilpasse seg.

TØI er med i et forskningsprosjekt som skal studere virkningen av at 10 tunneler i Oslo skal rehabiliteres i perioden 2015 – 2020 og hva konsekvensene blir for trafikksystemet. En av prosjektets arbeidspakker retter seg mot godstransporten i Oslo-området.

- Hovedlinjene i denne delen av studien er å undersøke situasjonen før, under og etter tunnelstengningene, og se hvordan det påvirker  godstransportsektorens evne til å levere varene som planlagt og i hvilken grad det fører til redusert effektivitet og økte kostnader, sier forsker Paal Brevik Vangsness ved TØI.

Dersom tunnelrehabiliteringene leder til mer kø, kan det oppstå betydelige leveringsforsinkelser hos mottakerne, som igjen vil få negative konsekvenser for deres kunder.

Eventuelle merkostnader kan være flere arbeidstimer per tur, overtid, høyere dieselforbruk på grunn av køkjøring og omveier, men også mindre kvantifiserbare kostnader som for eksempel ubehag av lengre arbeidsdager og økt stress/frustrasjon for lastebilsjåfører.

Flere sentrale aktører i godstransporten gir verdifulle bidrag til forskningsprosjektet. Noen av dem lar oss studere data fra flåtestyringssystemene deres, og andre lar oss spore lastebilenes bevegelsesmønstre gjennom Oslo med GPS og teledata. På sistnevnte samarbeider vi med forskningsavdelingen til Telenor. Det gjennomføres i tillegg spørreundersøkelser og intervjuer blant lastebilsjåfører.

Vi har fått mye støtte fra fagforeningene Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet, både i form av positiv omtale til medlemmene og hjelp med spørreundersøkelsen.

Vi tror forskningsprosjektet vil gi verdifull innsikt i hvordan godstransporten tilpasser seg kapasitetsendringer i byområder, og hva konsekvenser av ulike trafikktiltak blir for godstransporten. Dette kan igjen bidra til bedre tiltak i framtiden.

Oslo kommune (bymiljøetaten) er formelt ansvarlig for prosjektet, mens Transportøkonomisk institutt har det faglige prosjektansvaret.

Andre deltakere i prosjektet er Akershus fylkeskommune, Ruter AS, NSB, Statens vegvesen Region Øst, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, DB Schenker, Oslo Taxi og Telenor. Regionalt forskningsfond Hovedstadsområdet har bidratt med hovedtyngden av finansieringen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen