Tone Wille blir ny konsernsjef i Posten Norge

Tone Wille blir ny konsernsjef i Posten Norge

Styret i Posten Norge har ansatt Tone Wille (53) som ny konsernsjef i Posten Norge.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Tone Wille har siden september 2012 vært konserndirektør/CFO med ansvar for økonomi, finans, strategi og IT i Posten Norge. Nå skal hun lede hele konsernet med 18.000 medarbeidere og 25 milliarder kroner i omsetning.

Wille har sittet fire år i Posten Norges konsernledelse og seks år som direktør økonomi og virksomhetsstyring i divisjon Post.  Før hun kom til Posten Norge var hun blant annet investeringsdirektør i Norfund og Senior VP og CFO i GE Energy (Norway) AS og tidligere i Kværner Energy AS. Hun er utdannet siviløkonom.

- Styret er glad for å kunne presentere Tone Wille som ny konsernsjef etter en bred rekrutteringsprosess der vi har vurdert dyktige eksterne og interne kandidater.Tone har bred strategisk og operativ erfaring og dyp forståelse for konsernets utfordringer. Hun har bidratt aktivt i viktige forbedringsprosesser og har god innsikt i hvordan IT og digitalisering kan brukes strategisk til å styrke konsernets konkurransekraft. Tone er sterkt engasjert i de viktige endringsprosessene Posten Norge står midt oppe i og er en god relasjonsbygger på alle nivåer, sier styreleder Idar Kreutzer.

Wille overtar som konsernsjef fra 10. oktober.

- Jeg setter stor pris på den tilliten styret har vist meg og gleder meg til å gå inn i stillingen. Posten Norge står foran nye krevende omstillinger i takt med økende digitalisering i samfunnet. Jeg er ydmyk til det å overta stafettpinnen fra Dag Mejdell som har satt dype spor etter seg som konsernsjef i en periode med omstilling og industrialisering av konsernet.  Men jeg kjenner konsernets virksomhet godt fra innsiden. Vi har gode forutsetninger for å lykkes i markedet fremover med våre dyktige medarbeidere og betydelig vilje og evne til å utvikle konsernet videre i en digital tid, sier Tone Wille.

Tone Wille er styremedlem i Nordea Bank Norge og Flytoget. Hun har to voksne sønner.

Nåværende konsernsjef, Dag Mejdell, sa opp sin stilling i april, etter snart 11 år som konsernsjef i Posten Norge. Han skal nå engasjere seg i utviklingen av norske og internasjonale virksomheter, blant annet gjennom styrearbeid.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen