– 3D-scanneren gir oss bedre dokumentasjon og bedre kvalitet på arbeidet vi gjør, sier Jens Petter Storrø som leder Ulykkesgruppen i Trøndelag.
– 3D-scanneren gir oss bedre dokumentasjon og bedre kvalitet på arbeidet vi gjør, sier Jens Petter Storrø som leder Ulykkesgruppen i Trøndelag. (Foto: Statens vegvesen)

Trafikkulykker: Ny teknologi forenkler arbeidet på ulykkesstedet

En 3D-scanner forenkler arbeidet med å finne årsaken til ulykkene, og Statens vegvesens folk i Trondheim er først ute med å benytte den nye teknologien.

  • Teknologi
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

3D-scanneren foretar en nøyaktig oppmåling/tegning av ulykkesstedet.

– Det er relativt enkelt å sette opp utstyret og ta flere scan. Den store jobben er når vi kommer tilbake på kontoret og skal sette sammen all informasjonen og luke vekk forstyrrende elementer som for eksempel passerende trafikk. Her har vi fortsatt mye å lære, sier Jens Petter Storrø som er leder for Ulykkesgruppen i Trøndelag.

Hans kollega Bjørn Wiik på Trondheim trafikkstasjon, er UAG-leder (Ulykkesanalysegruppen) i Region midt, og de to deler interessen for den nye teknologien som tas i bruk i ulykkesarbeidet både i Europa og USA. De er og pådrivere for å ta i bruk teknologien i Norge, og så langt er det seks 3D-scannere som er kjøpt inn. Prisen på en skanner ligger på ca. 700 000 kroner.

Bedre mulighet til å finne årsaken til ulykken

Et scan er gjort på to minutter, og i løpet av ti minutter tar den 270 bilder. Scanneren kan benyttes uansett vær og til alle døgnets timer, men bildene blir best med mest mulig lys.

– I tillegg til å scanne selve ulykkesstedet, scannes flere hundre meter av veien der ulykken har skjedd. Det gir bedre mulighet for å finne årsaken til ulykken, sier Storrø.

Se hvordan 3D-scanneren fungerer i denne videoen:

Ulykkesundersøkerne i Trondheim er opptatt av å ta i bruk ny teknologi når de skal finne årsakene til dødsulykkene på vegene.

Simulerer ulykkene med innsamlede data

– 3D-scanneren er bedre til å dokumentere et åsted enn ved bruk av manuelle tegninger, og det er holder med en befaring for å samle nødvendig informasjon. Vi måler opp hele ulykkesstedet med en detaljtegning av vegbanen og omgivelsene. Disse dataene bruker vi for å simulere trafikkulykkene, noe som igjen kan benyttes i en rettssak i stedet for at retten drar på befaring til ulykkesstedet.

3D-scanneren gir oss bedre dokumentasjon og bedre kvalitet på arbeidet vi gjør. Det betyr større rettsikkerhet for de involverte, sier Jens Petter Storrø, og målet er selvsagt å innhente kunnskap som i neste omgang kan bidra til å redusere antall ulykker.

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen