Transportarbeidet øker fortsatt

Transportarbeidet øker fortsatt

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2018. Det er 4,5 prosent mer enn i 1. kvartal 2017.

  • Transport
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Transportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med 3,5 prosent siden 1. kvartal 2017, viser statistikken over godstransport. I samme periode gikk transportarbeidet i utlandet opp med 13,0 prosent. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte fra 77,8 til 83,1 kilometer i 1. kvartal i år.

 

Mindre godstransport innenlands

I 1. kvartal 2018 transporterte norske lastebiler 55,8 millioner tonn gods innenlands, 3,0 prosent mindre enn ett år tidligere. Transportmengden i forbindelse med eksport og import var tilnærmet uendret i perioden, tilsvarende 1,2 millioner tonn. Innenlands var det særlig massetransportene som bidro til nedgangen i transportmengden, med en reduksjon på 4,6 prosent fra samme kvartal året før. Når man skal vurdere tallene, er det viktig å ta hensyn til at påsken i år var i 1. kvartal mot 2. kvartal i fjor.

 
 

Nasjonal transport totalt dominerende

Av den totale transporterte mengden med norske lastebiler i 1. kvartal i år ble hele 98 prosent fraktet innenlands. Turene til og fra utlandet er i gjennomsnitt lengre enn turene innenlands. Følgelig utgjør det innenlandske transportarbeidet en mindre andel av totalen enn transportert mengde. 87,8 prosent av transportarbeidet ble utført innenlands i 1. kvartal 2018.

Mer tomkjøring

Andelen kjørte kilometer uten last innenlands økte fra 28,2 til 29,7 prosent fra 1. kvartal 2017 til tilsvarende kvartal i år. For godsbiler i utenlandskjøring gikk tomkjøringsprosenten ned fra 24,1 til 18,3 i samme periode.

 

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

Til toppen