Transportbransjen har innsett alvoret

Transportbransjen har innsett alvoret

Direktør Gunnar Lindberg i TØI mener klimaspørsmålet har blitt så viktig at transportbransjen ikke lenger kan ignorere det. Derfor mener han det er bra at bransjen nå endrer seg på eget initiativ.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker de med direktør Gunnar Lindberg i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hvorfor bør transportbransjen være opptatt av energi- og klimavennlige løsninger?

Klimaspørsmålet har blitt så viktig, både for befolkningen og transportsektoren, at man ikke lenger kan ignorere det. Vi vet at store deler av klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Transportbransjen vet også at på et område med så alvorlige konsekvenser, vil det før eller siden komme politiske krav og reguleringer som gjør at de må endre seg. Da er det bedre å gå i bresjen selv, istedenfor å vente på hardere reguleringer.

Etterspør transportnæringens kunder grønn transport?

Jeg mener bransjen endrer seg på eget initiativ, men for kundene er kvaliteten i transporten fortsatt det viktigste. For kunden betyr pris, tid og leveringssikkerhet veldig mye. Med andre ord er etterspørselen etter grønn transport svakere enn hva bransjen selv tilbyr.

Hva er de viktigste tiltakene for å redusere energibruken i transportsektoren?

Teknologi, bystruktur og organisering.

For det første er ny teknologi svært viktig. Nye lavutslippskjøretøy må og vil være en del av fremtidens transportløsninger. Likevel er ikke dette nok. I fremtiden kommer også bystruktur til å bli viktigere. Skal vi virkelig få til energieffektive byer, må de bygges i tettere strukturer. Til sist må organiseringen av godstransport bli bedre, fremfor alt i byene. Dette innebærer ikke minst mer samkjøring av gods for forskjellige kunder.

Hvilke aktører i Norge er lengst fremme på grønn transport?

Av de jeg har vært i kontakt med, ble jeg svært positivt overrasket over ASKOs arbeid med energi- og klimavennlige løsninger. Ruter er på sin side veldig langt fremme på kollektivfronten.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Klimatrusselen er så alvorlig at lavutslipps- og nullutslippskjøretøy vil bli normen. Innen 2050 må denne typen teknologi rett og slett ha slått igjennom med tanke på den globale utviklingen på klimafronten. Jeg tror også vi vil se selvkjørende kjøretøy som er mer energieffektive og utnytter infrastrukturen bedre enn dagens kjøretøy. Når alle land tar inn over seg problematikken, vil internasjonal industri også ta globale utslippskutt på alvor.

Så er det også et spørsmål om hva som skjer med global handel. Man kan for eksempel se for seg at mye produksjon vil flyttes hjem igjen, eller at bruken av 3D-printing eksploderer, fordi transportkostnader blir for høye.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Når jeg er i Oslo, tar jeg kollektivtransport eller går. Når jeg er hjemme i Stockholm, sykler jeg mest og kjører etanolbil. Det var etanol som var det «store gjennombruddet» i Sverige da jeg kjøpte bil sist. Men akkurat mellom Stockholm og Oslo reiser jeg med fly. Her er togtilbudet enda ikke godt nok.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen