Treg global elbilsatsing kan bety høyere kostnader for Norge

Treg global elbilsatsing kan bety høyere kostnader for Norge

Innføringen av elbiler går mye saktere globalt enn i Norge. Lave produksjonsvolumer kan føre til en lengre periode med høye priser. Bilprodusentene kan også komme til å begrense utvalget av modeller inntil salget tar seg opp. Dette kan bety at kostnadene ved å være et foregangsland for elektromobilitet kan bli høyere enn forutsett.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I første kvartal 2015 utgjorde elbiler 20 prosent av nybilsalget i Norge og 2 prosent av den samlede norske personbilflåten.

En ny rapport fra prosjektet COMPETT finansiert av EU’s Electromobility+-program har studert prosessen med innfasing av elbiler i Norge, hva som må til for at elbiler skal være konkurransedyktige og bli tatt i bruk.

Insentiver for å gjøre  elbilene konkurransedyktige er det viktigste tiltaket for å øke salget. Når prisen er riktig og bilkjøperne har fått informasjon om fordelene med elbiler vil diffusjonsmønstret bli det samme som for andre innovasjoner.

Suksessen i Norge synes å være et resultat av et langsiktig og tydelig og stabilt politisk rammeverk etablert bit for bit og tilpasset nye mål som  har som har involvert mange interessenter. Høye norske bilavgiftene ga rom for avgiftslettelser, noe som er lettere å få til enn nye direkte subsidieordninger.

Langsiktigheten, insentivene og etablering av egne “elbilregimer” gjorde det lettere for den tradisjonelle bilbransjen å se og utnytte mulighetene.

Rammeverket utviklet seg fra tilrettelegging for testing av elbiler, så støtte til norsk industriutvikling, og til slutt en elbilpolitikk innenfor rammen av klimapolitikken. Dette synes å ha medført en høy aksept for politikken.

Å være et foregangsland for elektromobilitet kan komme til å koste mer enn det norske myndigheter hadde forutsett. Innføringen av elbiler går mye saktere globalt enn i Norge. Det fører til at produksjonsvolumet ikke blir så stort og at en får en lengre periode med høye kostnader på bilene. Det kan også gi et smalere utvalg av modeller. Risikoen for et internasjonalt tilbakeslag når det gjelder salget av elbiler er den største usikkerheten for utviklingen framover i Norge.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen