Unil forlenger logistikkontrakt med Logent
(Foto: Logent)

Unil forlenger logistikkontrakt med Logent

Tusenvis av paller og millioner av kroner, men først og fremt så handler det om å bygge gode kunderelasjoner. Det er hovedårsaken til at de to selskapene nå forlenger logistikksamarbeidet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Det er fantastisk for oss å få denne kontrakten og fortsatt ha Unil med på laget. Vi har brukt tid på å komme frem til en god og forutsigbar avtale for både kunde og leverandør. Logistikk er en bransje med mange variabler å ta hensyn til, men det handler om å gi kundene gode forutsetninger, trygghet og stabilitet over tid. Det er viktig at vi lykkes med vår del for at Unil skal ha den flyten de er avhengig av på lageret, sier direktør i Logent Norge, Kenneth Thoresen. 

Med rundt 3000 ansatte i Norge og Sverige er Logent et komplett kompetansehus på logistikk med bred erfaring og kunnskap. 

– Det er flere årsaker til at vi forlenger med Logent. Pris spiller selvsagt en rolle men ikke minst er dette et samarbeid som har foregått i mange år. Vi har bygd opp en relasjon over tid og det gir trygghet, sier supply chain manager i Unil Jarle Hagen.

Har en unik kompetanse i Norden

Unil er et logistikksenter som eies av NorgesGruppen. De er ansvarlige for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker. Porteføljen er på over 2500 produkter, gode partnere på logistikk er derfor avgjørende.

– Vi beveger rundt én million paller i året og lageret omsetter for flere milliarder kroner årlig. Vi er helt avhengige av personer som kan hoppe inn i en jobb raskt. Vi er godt fornøyde med Logent, deres tjenester og deres ansatte. I tillegg har vi fått lov til å være med på å påvirke dem over tid, for å få det slik som vi ønsker, sier Hagen om den nye avtalen som er løpende. 

–Vi kan tilby helhetsløsninger som dekker hele logistikkjeden og har unik kompetanse i Norden, sier Thoresen. Han trekker frem et uttrykk fra Logent i Sverige; «Kontinuerlig forbedring» er noe vi fokuserer mye på i Logent. For oss er det kjernen i et kunde-leverandør-forhold. Vi står på for å stadig utvikle oss innen logistikk, bemanningskonsepter, teknologiske løsninger og dermed oppnå besparelser for kundene våre.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen