Er du interessert i transportnæringens fremtid? Da er NLFs arrangementer under Arendalsuka verdt å få med seg.
Er du interessert i transportnæringens fremtid? Da er NLFs arrangementer under Arendalsuka verdt å få med seg. (Foto: Stein Inge Stølen)

Uten lastebilen stopper Arendal!

Under årets Arendalsuka vil NLF sette fokus på den voksende rekrutteringskrisen i transportnæringen, i tillegg til å stille kritiske spørsmål ved de etiske problemstillingene knyttet til den økende bruken av internasjonale lavprisaktører.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hvordan skal et lokalsamfunn som Arendal fungere hvis det ikke finnes lastebiler til å frakte gods og levere tjenester? Dette er på mange måter et hypotetisk spørsmål, men det finnes flere grunner til å ta denne problemstillingen alvorlig.

Myndighetene må tilrettelegge

Undersøkelser viser at NLFs medlemsbedrifter alene trenger 15 000 nye sjåfører fram mot 2030, dersom de skal utføre en like stor andel av det framtidige transportarbeidet som i dag. Denne utfordringen kan heller ikke løses ved å rekruttere sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter med sjåførmangel i mer eller mindre like stor grad. Derfor må myndighetene satse hardt på tilrettelegging av utdanning for de som ønsker seg inn i yrket, samtidig som næringens vilkår må styrkes. Dette er temaet i NLF-seminaret «Wanted: Lastebilsjåfører!», hvor representanter fra myndighetene og utdanningsinstitusjonene forsøker å finne den beste veien fremover.

Med sosial dumping på samvittigheten

NLF har i sitt arbeid med å sikre like konkurransevilkår for transportnæringen stilt spørsmål ved enkelte transportkjøperes evne og vilje til å etterspørre dokumentert kvalitet. I dag er sosial dumping gjennom kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold slett ikke unntaket, men dessverre regelen når utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge. Under seminaret «Innenfor loven, utenfor etikken» adresserer NLF elefanten i rommet og diskuterer forslag til løsninger sammen med NTF-leder Lars Johnsen og transportguru Einar Spurkeland.

Lederne prioriterer NLF

Som ved foregående år har Norges Lastebileier-Forbund sikret seg viktige navn til deltakelse både under felles- og enkeltmøter. Tradisjonen tro inviteres forbundets medlemmer til et eget møte hvor både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen stiller. Her får NLF-medlemmene en unik sjanse til å ta opp problemstillinger direkte med toppene i både den lovgivende og utøvende delen av samferdsels-Norge.

I tillegg vil NLF møte blant annet LO-leder Hans Christian Gabrielsen for å diskutere metoder for å bekjempe sosial dumping, Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø for å se på rekrutteringsutfordringene, samt en rekke stortingsrepresentanter både i posisjon og opposisjon. Det vil også bli avholdt flere møter med Statens vegvesen og Nye Veier AS for å diskutere hvordan man kan løse planlagte utbygginger på en måte som i minst mulig grad skaper trafikkutfordringer.

BIODRIVSTOFF/18. oktober 2018

Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener Drivkraft Norge og Nobio, som begge er en del av samarbeidet Biodrivstoff 2030. Organisasjonene advarer mot å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Les hele saken

KJØRETØY/16. oktober 2018

En milepæl for Volvo FH – bil nummer 1 million ble levert på IAA i Hannover

Volvo Trucks‘ flaggskip, Volvo FH, feirer 25 års jubileum i år og er en av transportbransjens største suksesser noensinne. Nå har jubileumsbilen passert en ny spennende milepæl. Den 19. september ble Volvo FH nummer 1 million overlevert til en stolt kunde på IAA-messen i Hannover av Claes Nilsson, president i Volvo Trucks. Les hele saken

Til toppen