Er du interessert i transportnæringens fremtid? Da er NLFs arrangementer under Arendalsuka verdt å få med seg.
Er du interessert i transportnæringens fremtid? Da er NLFs arrangementer under Arendalsuka verdt å få med seg. (Foto: Stein Inge Stølen)

Uten lastebilen stopper Arendal!

Under årets Arendalsuka vil NLF sette fokus på den voksende rekrutteringskrisen i transportnæringen, i tillegg til å stille kritiske spørsmål ved de etiske problemstillingene knyttet til den økende bruken av internasjonale lavprisaktører.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Hvordan skal et lokalsamfunn som Arendal fungere hvis det ikke finnes lastebiler til å frakte gods og levere tjenester? Dette er på mange måter et hypotetisk spørsmål, men det finnes flere grunner til å ta denne problemstillingen alvorlig.

Myndighetene må tilrettelegge

Undersøkelser viser at NLFs medlemsbedrifter alene trenger 15 000 nye sjåfører fram mot 2030, dersom de skal utføre en like stor andel av det framtidige transportarbeidet som i dag. Denne utfordringen kan heller ikke løses ved å rekruttere sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter med sjåførmangel i mer eller mindre like stor grad. Derfor må myndighetene satse hardt på tilrettelegging av utdanning for de som ønsker seg inn i yrket, samtidig som næringens vilkår må styrkes. Dette er temaet i NLF-seminaret «Wanted: Lastebilsjåfører!», hvor representanter fra myndighetene og utdanningsinstitusjonene forsøker å finne den beste veien fremover.

Med sosial dumping på samvittigheten

NLF har i sitt arbeid med å sikre like konkurransevilkår for transportnæringen stilt spørsmål ved enkelte transportkjøperes evne og vilje til å etterspørre dokumentert kvalitet. I dag er sosial dumping gjennom kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold slett ikke unntaket, men dessverre regelen når utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge. Under seminaret «Innenfor loven, utenfor etikken» adresserer NLF elefanten i rommet og diskuterer forslag til løsninger sammen med NTF-leder Lars Johnsen og transportguru Einar Spurkeland.

Lederne prioriterer NLF

Som ved foregående år har Norges Lastebileier-Forbund sikret seg viktige navn til deltakelse både under felles- og enkeltmøter. Tradisjonen tro inviteres forbundets medlemmer til et eget møte hvor både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen stiller. Her får NLF-medlemmene en unik sjanse til å ta opp problemstillinger direkte med toppene i både den lovgivende og utøvende delen av samferdsels-Norge.

I tillegg vil NLF møte blant annet LO-leder Hans Christian Gabrielsen for å diskutere metoder for å bekjempe sosial dumping, Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø for å se på rekrutteringsutfordringene, samt en rekke stortingsrepresentanter både i posisjon og opposisjon. Det vil også bli avholdt flere møter med Statens vegvesen og Nye Veier AS for å diskutere hvordan man kan løse planlagte utbygginger på en måte som i minst mulig grad skaper trafikkutfordringer.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

LOGISTIKK/21. mai 2019

Først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS planlegger som første logistikk selskap i Norge å teste ut vogntog av typen DUO2, med en lengde på 32 meter. Basert på erfaringene med innføring av vogntog på 25,25 meter, som Schenker AS fikk godkjent for prøvedrift, og senere ordinær trafikk, vil selskapet starte med testkjøring på Norske veier med 32 meters vogntog med en kapasitet på 80 tonn. Les hele saken

Til toppen