Utslippsgebyrer vil koste flere hundre millioner
(Foto: Postnord)

Utslippsgebyrer vil koste flere hundre millioner

- Oslo kommunes forslag om å innføre ekstra gebyrer for alle lastebiler, som ikke er av nyeste miljøklasse, vil koste transportørene flere hundre millioner. Næringslivet i vår region får økte kostnader. Det svekker konkurranseevnen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er registrert 14 500 lastebiler i Oslo, cirka 60 prosent av disse vil omfattes av årsgebyret på 25.000 eller 50.000 kroner. I tillegg kommer dagsgebyrer på 600 kroner til alle lastebiler over 12 tonn som krysser bygrensen.

- Dette er en helt urimelig ekstrakostnad for oss som driver logistikk- og transportvirksomhet i Oslo. Bare PostNords egen beholdning av biler i Oslo, som er eldre enn 2014 og omfattet av miljøgebyret, vil koste oss 3 millioner kroner ekstra i året. I tillegg kommer det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut til godsterminalen her på Alnabru hver dag. I alt vil dette koste oss mange millioner kroner i året, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge.

Reagerer på at forslaget kun gjelder tunge kjøretøy

I juli sendte byrådet i Oslo ut en høring om lavutslippssoner for tungekjøretøy i Oslo. I høringsutkastet foreslås det at alle kjøretøy over 12 tonn innenfor bygrensen skal betale 50.000 kroner i årsgebyr og biler mellom 3,5 tonn og 12 tonn skal betale halvparten. Dette gjelder for lastebiler som ikke er av siste miljøklasse Euro VI, det vil si lastebiler registrert i 2014 og senere. Alternativt kan man betale dags- eller månedsgebyrer. I konseptvalgutredningen utgitt av Miljøetaten i september i fjor, er kostnadene estimert til rundt 300 millioner kroner i året.

- Sonens størrelse må stå i forhold til transportbransjens evne til å etterkomme påbudene. En lavutslippssone som følger bygrensen vil være svært utfordrende for transportørene. All trafikk inn til Oslo og gjennomkjørende trafikk vil måtte betale gebyr. Med en sone som følger bygrensa vil det ikke være noen vei utenom. Vi reagerer også på at forslaget kun gjelder tunge kjøretøy, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Svekker konkurranseevnen til bedriftene

Disse avgiftene kommer på toppen av de tids- og miljødifferensierte bompengesatsene, som innføres fra 1. oktober i år.

- Utgifter til logistikk og transport svekker konkurranseevnen til bedriftene, spesielt for dem som er lokalisert i Oslo, og for alle som er innom Alnabruterminalen, sier Solli.

- Transportkostnader påvirker konkurransekraften direkte. NHO er for miljødifferensierte avgifter både for personbiler og lastebiler, men her blir det mange avgifter på en gang. Det er en fordel å prøve ut et virkemiddel av gangen. Virkemiddelet bør sees i sammenheng med nye bompengesnitt og satser som er kommet, mener Solli.

- Vi kjører ikke lastebil for vår egen skyld, men for at varene skal komme i butikken, slik at Oslos befolkning får det de trenger for leve et godt liv. Vi bytter ut bilene så fort vi kan, og i PostNord er nå 40 prosent av bilene av beste miljøklasse. Det blir ikke enklere å finne rom til nye investeringer når slike avgifter legges på toppen, sier Hagen.

- Var det virkelig dette Stortinget ønsket da de åpnet opp for å innføre lavutslippsoner? spør Hagen.

Gebyrpliktig bil

1 døgn

30 dager

1 år

Overtredelsesgebyr

Mellom 3,5 og 12 tonn, euroklasse I til V og pre-euro 300 kr 4000 kr 25000 kr 4000 kr
Over 12 tonn, euroklasse I til V og pre-euro 600 kr 8000 kr 50000 kr 8000 kr

Kilde: Utkast forskrift fra Oslo kommune

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen