Utvider flåten med nye containere

Utvider flåten med nye containere

Kjølecontainere fra Kina er losset i havn. DFDS utvider igjen flåten med 45' reefer containere.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Forsøkt å skape vekst

[img id="1"]

Så var ventetiden over og en etter en ble 70 splitter nye 45' frost- og kjølecontainere fra Kina losset i havn.I takt med økende etterspørsel har DFDS nå tilgjengelig 600 * 45'reefere, noe som er en fordobling siden 2013.

- Ved å utnytte vårt store shipping nettverk og mange avganger har vi målrettet forsøkt å skape vekst i dette markedssegmentet, ved å selge produktet direkte i konkurranse med landbasert trailertranspor. Vi er klare for å fylle de nye containerne med last fra nye og gamle kunder sier Per Møller, Direktør i DFDS Logistics AS.

Til toppen