Utvidet bruksområdet for Volvo FE

Utvidet bruksområdet for Volvo FE

Nå lanseres Volvo FE med 350 hk/ 1 400 Nm og en ny foraksel med akseltrykk på opp til ni tonn.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dette gjør en av Volvo Trucks mest allsidige modeller til et sterkt alternativ for mer krevende oppdrag innen distribusjon, avfallshåndtering og lett anleggskjøring. Volvo FE 350 er klargjort for vogntogvekt (GCW) for opptil 44 tonn.

Utvider bruksområdet

- Volvo FE er en fleksibel og smidig lastebil som utfører jobben sin like effektivt i regionaltrafikk, som i tett bytrafikk. Nå utvider vi bruksområdet ytterligere ved å tilby et alternativ med høyere presisjon og økt nyttelast, noe som har blitt etterspurt av mange kunder, sier Anders Edenholm, Segment Manager Distribution hos Volvo Trucks.

[factbox id="1"]

Volvo FE 350 er nå tilgjengelig med vogntogvekt på opptil 44 tonn og passer både som singelbil og i kombinasjon med slep. Tippbiler, kranbiler og feiebiler er noen eksempler på treakslede kombinasjoner hvor den økte motorressursen gir muligheter for høyrere produktivitet. Motoren, D8K Euro 6, er tilgjengelig for samtlige førerhuskombinasjoner, ogås for førerhus med lavt innsteg, og kan kombineres med Volvo I-Shift eller helautomatisk girkasse.

Produksjon starter i september

Volvo FE 350 tilbys på alle Euro 6-markeder. Salgsstart skjer i slutten av juni og produksjon starter i september. Ytterligere produktnyheter i FE-programmet vil bli presentert i løpet av høsten 2017.

Samtidig som dieseldrevne Volvo FE 350 introduseres utvider også Volvo Trucks mulighetene, til de kundene som ønsker det, for gassdrevet lastebil. Volvo FE 320 med CNG er nå tilgjengelig med flere ulike førerhusvarianter - kort førerhus, komfortførerhus, langt førerhus eller med lavt innsteg.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen