ABB og Ballard samarbeider om utvikling av nullutslipps brenselcelleteknologi på 3 MW for skip.
ABB og Ballard samarbeider om utvikling av nullutslipps brenselcelleteknologi på 3 MW for skip. (Illustrasjon: ABB)

Utvikler nullutslipps brenselcelleløsninger

ABB og Ballard Power Systems har inngått en intensjonsavtale om utvikling av neste generasjons brenselcelle for bærekraftig sjøtransport.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Brenselcellesystemet forventes å spille en viktig rolle for å akselerere en større utrulling av bærekraftige løsninger for elektrisk transport til vanns, og hjelpe rederier å møte økende krav til ren drift.

ABB og Ballard Power Systems vil bygge på eksisterende kilowattløsninger og optimalisere dem for å skape banebrytende megawattløsninger (MW) for større skip. Med kapasitet på 3 MW (4000 hestekrefter) vil det nye systemet passe inn i plassen til en tradisjonell motor.

– Den raske utviklingen i shippingmarkedet er en spennende vekstmulighet for utslippsfri brenselcelleteknologi. Ballards tidligere utvikling og installasjon av kontainerbaserte, megawatt-brenselceller for landbasert bruk, gir oss vital erfaring og kunnskap for effektivt samarbeid innen utvikling av rene energiløsninger for det maritime markedet, sier Rob Campbell, Chief Commercial Officer hos Ballard Power Systems.

Neste generasjons brenselcelleteknologi

Brenselcellesystemer kan ha ulik bruk i fartøyer, som kraftproduksjon til hotelldriften ved landligge eller til fremdrift til sjøs. I starten vil samarbeidet dreie seg om utvikling av brenselcellesystemer for passasjerfartøy.

Protonutvekslende membranbrenselceller konverterer kjemisk energi fra hydrogen til strøm via en elektrokjemisk reaksjon. Konvertering av drivstoff til strøm, varme og rent vann foregår uten forbrenning. Når produksjonen av hydrogen gjøres med fornybar energi er hele energikjeden ren.

– Den neste generasjonen skip, elektriske, digitale og oppkoblede, må møte økte krav til både drivstoffeffektivitet og renere og sikrere shipping, forteller Peter Terwiesch, leder for ABBs divisjon Industrial Automation.

– Vi gleder oss til samarbeidet med Ballard for utviklingen av neste generasjons brenselcelleteknologi for bruk på morgendagens fartøy.

ABB er allerede involvert i samarbeid om utvikling av brenselcelleteknologi for maritim bruk innen forskning, testing og pilotinstallasjoner.

ABB er blant verdens ledende muliggjørere av bærekraftig transport, inkludert fartøy. ABBs rolle som forløper innen rene transportteknologier er å utstyre maritim industri med elektriske, digitale og oppkoblede løsninger for maksimal utnyttelse av skip og en sikker, effektiv og bærekraftig bransje.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen