Statens vegvesen og Norled har signert kontrakt om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje. Fra venstre styreleder i Norled, Ingvald Løyning og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Statens vegvesen og Norled har signert kontrakt om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje. Fra venstre styreleder i Norled, Ingvald Løyning og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide)

Utviklingskontrakt signert: – Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren

Statens vegvesen og Norled AS har inngått avtale om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje. Den skal settes i drift på Hjelmelandsambandet i 2021.

  • Nullutslipp
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Nullutslipp i ferjesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år.

Verdens første

Utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen.

– På Norleds vegne er jeg både stolt og ydmyk over å få være med på dette pioneer-prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide om nok et utviklingsprosjekt initiert av Statens Vegvesen. Dette representerer et grønt historisk vendepunkt både for Norled og resten av den maritime sektoren, sa styreleder Ingvald Løyning i Norled da kontrakten ble signert.

Prosjektleder i Statens vegvesen er Camilla Røhme. Foto: Knut Opeide

Han legger til at Norled gjennom utviklingskontrakten som skapte batteriferjen MF «Ampere» i 2015, har bevist at innovasjon og nytenkning på tvers av dyktige maritime miljøer er en suksessformel for skape en grønnere og mer miljøvennlig ferjesektor.

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Ferja skal gå på riksveg 13-sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland fra 2021.

Ferja vil ha god kapasitet, og kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler.

Innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet maritim teknologi

Nå er det Norled og deres samarbeidspartnere og leverandører som skal bringe prosjektet videre til operativ drift i 2021.

Dette er teknologiutvikling i verdensklassen.

Norge er allerede verdensledende på null- og lavutslippsteknologi.

– Jeg er imponert over arbeidet som er nedlagt av rederiene og deres samarbeidspartnere. Vi har fått tilbud på tre gode løsninger. Arbeidet har vært omfattende og mange aktører er involvert. Rederienes klasseselskaper, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært viktige medspillere. Arbeidet har knyttet sammen mye av det siste innen innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet maritim teknologi, sier Gustavsen.

Norge er allerede verdensledende på null- og lavutslippsteknologi. Vegdirektøren mener at aktørene har et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden.

– Konseptet for den nye hydrogenfergen ligger klart. Foran oss venter både utviklingsarbeid og detaljplanlegging. Jeg er trygg på at Norled vil levere et nytt innovativt produkt som blir en grønn milepæl med suksess for alle involverte parter, sier Løyning.

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

Til toppen