Varestrømmene i Norge kartlagt
(Foto: TØI)

Varestrømmene i Norge kartlagt

Varestrømsmatrisene utgjør et sentralt element i Nasjonal godsmodell, men databasen inneholder mye aktuell informasjon på detaljert nivå som også kan brukes i andre sammenhenger. Matrisene viser all vareflyt regnet i tonn innen og til/fra Norge mellom tilbydersiden og anvendelsessiden.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Matrisene er i hovedsak basert på grunnlagsdata fra 2014, men er kalibrert og validert mot offentlig statistikk for 2016 for å ivareta aktualiteten til varestrømmene og godsmodellen.

Kartene viser konsentrasjon av varestrømmer, målt i tonn etter avsendersone og mottaker-sone i modellen. De største godskonsentrasjonene både for avsendt og mottatt gods er i regionen rundt Oslofjorden, Bergen, Stavanger og Trondheim. Nord for Trondheim er det Mo i Rana og Hammerfest som har de største godsvolumene.

Kartene viser konsentrasjon av gods i Norge etter sted for avsendt gods (venstre) og mottatt gods (høyre). Illustrasjon: TØI

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er varestrømsmatrisene. Disse skal representere all vareflyt regnet i tonn i Norge mellom tilbydersiden, representert ved produsenter, importører og grossister, og anvendersiden representert ved innsatsvarebruk i industri og tjenesteytende næringer, eksport, engros- og detaljhandel. Foreliggende rapport er dokumentasjon på soneinndeling, varegruppering, grunnlagsdata, metodisk fremgangsmåte og validering av arbeidet med å etablere varestrømsmatriser til den nasjonale godsmodellen. En viktig del av datamaterialet som matrisene er basert på, er en undersøkelse av innenriks varestrømmer fra industri og engroshandel (Varestrømsundersøkelsen).

Rapport:
Varestrømmer i Norge – en komponent i Nasjonal godsmodell. Forfatter: Inger Beate Hovi

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen