Høyere kostnader: Endringer i blant annet rabattordninger fører til høyere transportkostnader. Ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes i Møre og Romsdal er ett av mange som nå får AutoPASS-ferjekortbetaling.
Høyere kostnader: Endringer i blant annet rabattordninger fører til høyere transportkostnader. Ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes i Møre og Romsdal er ett av mange som nå får AutoPASS-ferjekortbetaling. (Foto: Stig Odenrud / NLF)

Varsler høyere transportkostnader ved innførsel av AutoPASS for ferje

Fra 1. januar 2019 starter den nye betalingsordningen «AutoPASS for ferje» på flere strekninger i landet. Samtidig reduseres rabattordningene for storbrukere og beregningsgrunnlaget endres. Dette medfører økte kostnader for transportkundene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Ordningen som innføres har som hensikt å forenkle hverdagen for trafikantene, som nå kan kjøre rett ombord på ferjene med automatisk registrering av AutoPASS-brikke, eller AutoPASS ferjekort.

Kan bety prisoppgang på opptil 39 prosent

Men for transportkundene kommer ikke overgangen uten utfordringer: Med dagens verdikort, som fylles på av transportørene i forkant, har man nemlig oppnådd 50 prosent rabatt. Denne reduseres til 40 prosent ved innførsel av AutoPASS-løsningen.

– Dette, i tillegg til endringer i beregningsgrunnlaget, får vesentlige følger for hele verdikjeden. Transportkundene må nå belage seg på høyere priser som direkte konsekvens av endringene myndighetene har bestemt, forklarer regionsjef i NLF, Jan-Ove Halsøy.

Kalkyler utført av medlemsbedrifter på Vestlandet indikerer at endringene som trer i kraft som følge av innføring av AutoPASS på ferger, resulterer i en oppgang i transportkostnadene for enkelte strekninger på mellom 10 og 39 prosent, avhengig av kjøretøygruppe og takstsone. Dette er kostnader som automatisk videreføres til kundene.

Skulle egentlig gjennomføres «over natten»

I utgangspunktet var planen at dagens verdikort og storbrukerkort skulle utgå fra 1. januar 2019, uten noen form for overgangsløsning og med kun få ukers forvarsel. Dette fikk Norges Lastebileier-Forbund (NLF) imidlertid avverget.

– Vi har brukt mye tid de siste ukene på å forhandle frem en løsning som sikrer bedre forutsigbarhet. Avtalen som nå er spikret med Vegdirektoratet gjør at alle som benytter verdikort fortsatt kan gjøre dette frem til og med 30. juni på samband som får AutoPASS-ferjekortbetaling. Dette gjelder de aller fleste ferjestrekningene. På de resterende samband med AutoPASS-brikkebetaling kan verdikort og storbrukerkort benyttes til og med 31. januar, sier Halsøy.

Han understreker samtidig at hver enkelt transportør må være spesielt oppmerksom på hvilke konsekvenser rabattendringene har å si for prissettingen.

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

Til toppen