- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Det viktigste vi gjør i åra framover er å satse på vedlikehold av den jernbanen vi har, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag innledet på Jernbaneforum 2016. Den årlige jernbanekonferansen holdes nå i Lillestrøm.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Tradisjonelt har det i mange år vært hard kamp om jernbanemilliardene, og det politiske ordskiftet har ofte dreid seg om hvor jernbanen skal bygges ut.

- De fleste av dem jeg snakker med, er opptatt av at de kan stole på toget. Det gjelder mennesker som skal rekke jobben og barnehagen, og det gjelder godsaktørene som framfor alt er opptatt av at jernbanen er forutsigbar, framholdt statsråden og han spurte: - Tror dere virkelig at vi har 100-200 milliarder kroner å dele ut når vi ikke har gjort i stand den jernbanen vi har?

Solvik-Olsen viste til at det i en årrekke har vært bygd ut stykkevis og delt mens vedlikeholdsetterslepet har økt.

- Nå har vi begynt å ta igjen etterslepet, og vi ser at det begynner å gi resultater. Når CargoNet i en periode kan vise til punktlighetstall på linje med Flytoget, er jeg overbevist om at vi satser riktig, sa statsråden, sier Solvik-Olsen.

- Vi skal også bygge, men vi ønsker å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt. I 2018 vil mange store nye prosjekter være i gang, fortsatte han.

Solvik-Olsen brukte en god del av sin taletid på å snakke om godssatsing. Flere krysningsspor for å sikre plass til lengre godstog, mer effektive terminaler og beredskapsterminaler og diesellok i beredskap var virkemidler han trakk fram.

- Det viktigste vi holder på med, er infrastruktur, sa samferdselsministeren da han kom inn på temaet jernbanereformen. Men vi mener det er mye med jernbanen som kan organiseres bedre. Derfor blir stasjoner og terminaler lagt inn under samme enhet, infrastrukturforetaket. Det skal forvalte alle de fysiske elementene og være underlagt et styre som har fireårige avtaler med staten. Direktoratet blir den strategiske enheten, og det er inspirert av Sveits, påpekte han.

Når det gjelder konkurranseutsetting av persontrafikken fra 2018, understreket han at man med de to trafikkpakkene, nord og sør, begynner forsiktig.

- Disse strekningene utgjør kun 10 prosent av togtrafikken. Vi skal ha to operatører, kanskje bare en, signaliserte samferdselsministeren.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen