- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Vedlikehold er mitt hjertebarn

- Det viktigste vi gjør i åra framover er å satse på vedlikehold av den jernbanen vi har, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag innledet på Jernbaneforum 2016. Den årlige jernbanekonferansen holdes nå i Lillestrøm.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Tradisjonelt har det i mange år vært hard kamp om jernbanemilliardene, og det politiske ordskiftet har ofte dreid seg om hvor jernbanen skal bygges ut.

- De fleste av dem jeg snakker med, er opptatt av at de kan stole på toget. Det gjelder mennesker som skal rekke jobben og barnehagen, og det gjelder godsaktørene som framfor alt er opptatt av at jernbanen er forutsigbar, framholdt statsråden og han spurte: - Tror dere virkelig at vi har 100-200 milliarder kroner å dele ut når vi ikke har gjort i stand den jernbanen vi har?

Solvik-Olsen viste til at det i en årrekke har vært bygd ut stykkevis og delt mens vedlikeholdsetterslepet har økt.

- Nå har vi begynt å ta igjen etterslepet, og vi ser at det begynner å gi resultater. Når CargoNet i en periode kan vise til punktlighetstall på linje med Flytoget, er jeg overbevist om at vi satser riktig, sa statsråden, sier Solvik-Olsen.

- Vi skal også bygge, men vi ønsker å gjøre det mest mulig kostnadseffektivt. I 2018 vil mange store nye prosjekter være i gang, fortsatte han.

Solvik-Olsen brukte en god del av sin taletid på å snakke om godssatsing. Flere krysningsspor for å sikre plass til lengre godstog, mer effektive terminaler og beredskapsterminaler og diesellok i beredskap var virkemidler han trakk fram.

- Det viktigste vi holder på med, er infrastruktur, sa samferdselsministeren da han kom inn på temaet jernbanereformen. Men vi mener det er mye med jernbanen som kan organiseres bedre. Derfor blir stasjoner og terminaler lagt inn under samme enhet, infrastrukturforetaket. Det skal forvalte alle de fysiske elementene og være underlagt et styre som har fireårige avtaler med staten. Direktoratet blir den strategiske enheten, og det er inspirert av Sveits, påpekte han.

Når det gjelder konkurranseutsetting av persontrafikken fra 2018, understreket han at man med de to trafikkpakkene, nord og sør, begynner forsiktig.

- Disse strekningene utgjør kun 10 prosent av togtrafikken. Vi skal ha to operatører, kanskje bare en, signaliserte samferdselsministeren.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen