Denne Tesla-transporten ble stoppet på Svinesund 19. mars med bremsefeil, løst påbygg og utslitt hengerfeste. Det ble full stopp og kjøreforbud.
Denne Tesla-transporten ble stoppet på Svinesund 19. mars med bremsefeil, løst påbygg og utslitt hengerfeste. Det ble full stopp og kjøreforbud. (Foto: Statens vegvesen)

Vegdirektøren ber Tesla redegjøre for tiltak

Inspeksjoner av vogntog som frakter Tesla-biler inn til Norge, har avdekket alvorlige mangler på vogntogene. Vegdirektøren kontaktet ledelsen i Tesla i Norge for å diskutere nødvendige og aktuelle tiltak.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Kontrollørene på Svinesund og Taraldrud har avdekket graverende forhold ved flere transporter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flere vogntog har hatt overvekt, tekniske mangler, dårlige bremser og utslitte dekk – for å nevne noe. I tillegg er det påvist at Tesla-bilene ikke er plassert riktig på vogntoget. Det opplyser Erik Wolff, seksjonssjef for Utekontrollen i Region øst.

De aktuelle vogntogene har vært litauiske.

Møte med ledelsen i Tesla

Torsdag gjennomførte vegdirektøren et møte med representanter for ledelsen i Tesla. Vegdirektøren ba om at forholdene umiddelbart blir rettet opp. De påviste feil og mangler har stor betydning for trafikksikkerheten på norske veier.

Teslas ledelse beklaget sterkt det som har skjedd, og informerte om hvilke grep de allerede har tatt. De lover å gjøre alt som skal til for å rydde opp og sikre en forsvarlig transport av egne biler inn i landet. Tesla anmodet om at Statens vegvesen kunne stille med folk i Gøteborg et par dager, der opplastingen skjer for å inspisere og for å overføre kunnskap om tekniske forhold som må være ivaretatt før vogntogene ruller ut på veiene. Vegdirektøren stilte seg positiv til forslaget, og dette er allerede igangsatt.

Møte mellom Vegvesenet og Tesla etter påske

Vegdirektøren har mottatt en skriftlig redegjørelse med hvilke tiltak som iverksettes – samt hvilken bistand Tesla ønsker fra Statens vegvesen. Videre ble det avtalt at partene skal møtes etter påske, blant annet for å informere om status og for å oppsummere effekten av de tiltakene som er iverksatt.

Vegdirektøren meddelte at kontrollene vil fortsette både på grensen og andre steder.

FOSSILFRI/ 8. november 2018

Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få far på utrullingen. Les hele saken

Til toppen