Denne Tesla-transporten ble stoppet på Svinesund 19. mars med bremsefeil, løst påbygg og utslitt hengerfeste. Det ble full stopp og kjøreforbud.
Denne Tesla-transporten ble stoppet på Svinesund 19. mars med bremsefeil, løst påbygg og utslitt hengerfeste. Det ble full stopp og kjøreforbud. (Foto: Statens vegvesen)

Vegdirektøren ber Tesla redegjøre for tiltak

Inspeksjoner av vogntog som frakter Tesla-biler inn til Norge, har avdekket alvorlige mangler på vogntogene. Vegdirektøren kontaktet ledelsen i Tesla i Norge for å diskutere nødvendige og aktuelle tiltak.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Kontrollørene på Svinesund og Taraldrud har avdekket graverende forhold ved flere transporter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flere vogntog har hatt overvekt, tekniske mangler, dårlige bremser og utslitte dekk – for å nevne noe. I tillegg er det påvist at Tesla-bilene ikke er plassert riktig på vogntoget. Det opplyser Erik Wolff, seksjonssjef for Utekontrollen i Region øst.

De aktuelle vogntogene har vært litauiske.

Møte med ledelsen i Tesla

Torsdag gjennomførte vegdirektøren et møte med representanter for ledelsen i Tesla. Vegdirektøren ba om at forholdene umiddelbart blir rettet opp. De påviste feil og mangler har stor betydning for trafikksikkerheten på norske veier.

Teslas ledelse beklaget sterkt det som har skjedd, og informerte om hvilke grep de allerede har tatt. De lover å gjøre alt som skal til for å rydde opp og sikre en forsvarlig transport av egne biler inn i landet. Tesla anmodet om at Statens vegvesen kunne stille med folk i Gøteborg et par dager, der opplastingen skjer for å inspisere og for å overføre kunnskap om tekniske forhold som må være ivaretatt før vogntogene ruller ut på veiene. Vegdirektøren stilte seg positiv til forslaget, og dette er allerede igangsatt.

Møte mellom Vegvesenet og Tesla etter påske

Vegdirektøren har mottatt en skriftlig redegjørelse med hvilke tiltak som iverksettes – samt hvilken bistand Tesla ønsker fra Statens vegvesen. Videre ble det avtalt at partene skal møtes etter påske, blant annet for å informere om status og for å oppsummere effekten av de tiltakene som er iverksatt.

Vegdirektøren meddelte at kontrollene vil fortsette både på grensen og andre steder.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen