Vegstasjonen på Gol åpnet
(Foto: Statsbygg)

Vegstasjonen på Gol åpnet

Den nybygde sambruksstasjonen og døgnhvileplassen på Gol er høytidelig åpnet. Her har Statsbygg bygd en stasjon for Statens vegvesen som oppfyller nye krav til framtidige vegtrafikkstasjoner.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det var avdelingsdirektør Kjersti Sandvik i Statsbygg som overleverte stasjonen til regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Under åpningen påpekte hun at når Vegvesenet digitaliseres, effektiviseres og endrer seg i tråd med samfunnets krav, så endres også deres krav til lokaler.

Sommeren 2016 fikk Statsbygg i oppdrag å lage et forprosjekt for sambruksstasjon og døgnhvileplass. Reguleringsplanen ble godkjent høsten 2015. Etter at forprosjektet og styringsramme ble godkjent tok det ikke mer enn 14 måneder før innflytting. Resultatet av byggeprosessen er en funksjonell stasjon, med god stedstilpasning og en arkitektur som profilerer Statens vegvesen på en god måte. Stasjonen har en strategisk viktig plassering nær riksvei 7 og riksvei 52.

Sambruksstasjonen på Gol ble valgt ut til å være en av noen få piloter for Statsbyggs satsing på digital gjennomføring av byggeprosjekter. Den raske og effektive byggefasen kan ikke minst tilskrives dette.

Nøkterne bygg

Sambruksstasjonen består av et nybygg på 670 kvadratmeter. Selve trafikkstasjonen er på 450 kvadratmeter og rommer ekspedisjon, kontorlandskap og møterom. I tillegg kommer kontrollhallen på 215 kvadratmeter. Utenfor er det en døgnhvileplass på hele åtte mål, med plass til 25 vogntog og med et servicebygg med dusjer og toaletter.Bygningene har nøktern utførelse med flater og utstyr som har god slitestyrke og lavt vedlikeholdsbehov.

Energimessig er dette et fremtidsrettet anlegg. Kontor og publikumsdelen holder passivhusstandard. Det er varmepumper med høy virkningsgrad og det er solceller på taket, som vil gi lavere energikostnader i drift. Det er også brukt klimavennlige materialer. Ytterveggene er utført i bindingsverk i tre, isolasjon av blåseull og royalimpregnert trekledning, hvilket har resultert i over 60 prosent reduksjon i utslippene for ytterveggkonstruksjonen alene. I den plasstøpte betongen er det benyttet lavkarbonklasse B.

Anlegget rundt døgnhvileplassen med servicebygget er også innbydende og har funksjonelle, miljøvennlige og bærekraftige løsninger med hensyn til materialbruk, overvannshåndtering, klimapåvirkning og levetid.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen