Veien til en utslippsfri transportsektor

Veien til en utslippsfri transportsektor

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle og det samme gjør batteriprisene. Det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som kan elektrifiseres.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Men det finnes fremdeles mange utfordringer, og det går ikke fort nok. Derfor må de grønne løsningene vokse enda raskere. Norge kan bli med på sin del av denne veksten dersom politikerne og næringslivet øker ambisjonsnivået. Vi må gire opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.

Er i ferd med å trå over en ny terskel

Transportsektoren er en av de første som kan bli helt utslippsfri. En revolusjon er på gang i personbilsektoren, hvor vi i løpet av få år kan klare å dekke alle transportbehov med el og hydrogen. Samtidig er vi i ferd med å trå over en ny terskel. Nå blir fossil olje utfordret også innen varetransport, anleggsmaskiner, skipsfart og luftfart. Under konferansen blir det vist frem de nyeste modellene og de mest spennende løsningene som kan ta oss hele veien til en fossilfri transportsektor.

Få grønn vekst og løse klimautfordringene

ZEROexpo er et møtested for teknologiutviklere, næringsliv og publikum, og er en unik arena for å vise frem den neste store nullutslippsløsningen. ZERO mener at det må gires opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Det er da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.

Konferansen avholdes på Folketeateret i Oslo 31.oktober og på Oslo Kongressenter 1.november.

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen