Vekst i salget av elektriske yrkeskjøretøy

Vekst i salget av elektriske yrkeskjøretøy

Veitransporten står foran et paradigmeskifte og utvalget av elektriske varebiler er økende. I Norge kan man foreløpig velge mellom Nissan e-NV200, Ford e-Connect, Renault Kangoo EZ, Citroën Berlingo électrique, og Peugeot Partner Electric.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Allerede i 2008 tok daværende samferdselsminister initiativ til å nedsette en ressursgruppe for å utarbeide en handlingsplan for elektrifisering av veitransporten. Arbeidet resulterte i rapporten “Handlingsplan for elektrifisering av veitransport” og ambisjoner om 10% ladbare biler i 2020.

Populært med elektriske varebiler

[img id="1"]

I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) økte antallet elektriske varebiler med hele 75 prosent i 2014, fra 308 til 537 biler. Dette utgjør allikevel ikke mer enn 1.8 prosent av alle varebilene her til lands. Peugeot Partner er favoritten i bransjen med 274 solgte biler. Nissan eNV200 er også populær med 115 solgte biler. Til sammenligning solge Renault Kangoo EZ og  Citroën Berlingo henholdsvis 83 og 65 biler.

Også i USA er interessen økende for elektriske varebiler. Varebilprodusenten Smith Electric samarbeider med store aktører som TNT, FedEx, Staples, samt Coca Cola, Frito, og Sainsbury’s for å utvikle elektriske varebiler for deres flåter.

Elektriske lastebiler kommer

[img id="2"]

Små yrkesbiler som varebiler kan anses som lavt hengende frukt når det kommer til elektrifisering av yrkesbiler. Større lastebiler byr derimot på utfordringer. Dette ønsker Scania og Siemens å finne en løsning på.

I et pilotprosjekt forbereder selskapene bruk av elektriske lastebiler for mulig drift mellom jerngruven i Pajala og Svappavaara, nord i Sverige. Løsningen krevet at ruten elektrifiseres med overhengende kabler. Siemens leverer teknologien, kjent som eHighway, som allerede er utbygd på en fire kilometer lang testbane utenfor Berlin, Tyskland.

Flere spennende el-konsepter under utvikling

[img id="3"]

Dekkprodusenten Goodyear ønsker også en del av det voksende markedet for utstyr til elektriske kjøretøy. Under årets Geneva International Auto Show presenterte selskapet en prototype på et dekk som bruker friksjonsvarmen til å generere strøm for elektriske biler. Slike og andre innovative løsninger for elektriske kjøretøy vil vi se flere av i tiden fremover.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen