Velg et godkjent verksted når du skal reparere bilen din

Velg et godkjent verksted når du skal reparere bilen din

Dette handler om trafikksikkerhet. Nå kan du enkelt søke opp godkjente verksteder på vegvesen.no.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Visste du at alle steder som utfører bilreparasjoner skal være godkjent av Statens vegvesen? Et godkjent verksted må oppfylle minimumskrav til utstyr, kompetanse og lokaler og har flere andre kvalitetskrav som må være oppfylt.

- Det kan kanskje virke forlokkende å velge verksted utelukkende etter pris, sier overingeniør Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

– Men dette handler om trafikksikkerhet. Du vil ikke kjøre rundt i en bil der bremsene ikke er i orden fordi verkstedet du har vært på ikke har den rette kompetansen, legger Halvorsen til.

Reparerer du bilen på et ikke-godkjent verksted har du også færre klagemuligheter om du ikke er fornøyd med jobben de har gjort.

Finn godkjent verksted på vegvesen.no

Det finnes i dag ca. 3500 godkjente verksteder i Norge, og alle har et skilt fra Statens vegvesen på utsiden. I tillegg finnes det ca. 550 virksomheter som er godkjent for kun bestemte type reparasjoner, for eksempel på hjul og eksosanlegg. Nå kan du søke opp alle disse på vegvesen.no/finnverksted.

- Vi håper tjenesten gjør det enklere for bileiere å velge lovlige verksteder og på den måten få utført trafikksikre reparasjoner og samtidig unngå useriøse aktører, sier Halvorsen.

I tillegg til godkjente verksteder gir tjenesten deg også oversikt over virksomheter som er godkjent for å utføre EU-kontroll.

Tilsyn

For å følge opp at verkstedene holder seg til vilkårene for godkjenningen sin, fører Statens vegvesen tilsyn.

- Vi sjekker blant annet lokaler, kompetanse og selve arbeidsoperasjonene de utfører. Tilsynet aksjonerer også når de får tips om «bakgårdsverksteder» som driver ulovlig, sier Halvorsen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen