Det var trangt om plassen da Norconsults Kjetil Nyseth innledet debatten om godsflyt mellom sjø og jernbane under Arendalsuka.
Det var trangt om plassen da Norconsults Kjetil Nyseth innledet debatten om godsflyt mellom sjø og jernbane under Arendalsuka. (Foto: Norconsult)

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Norconsults konserndirektør Bård Hernes ønsket velkommen og ga deretter ordet til seniorrådgiver Kjetil Nyseth fra Norconsult for en introduksjon til temaet.

– Det foreligger en politisk ambisjon om å flytte mer godstransport fra lastebil og over til bane og skip. Klima og miljøpåvirkningen er et viktig argument for dette, men vi ser også et tydelig press på godsflyten. Norge har mange havner, og de er oftest lokalt eid og styrt, gjerne av kommunen. Transport behøver et helhetlig system og det krever derfor en helhetlig politisk og strategisk styring og planlegging, uttalte Nyseth.

Debattleder Jan-Erik Larsen åpnet gulvet med å minne om at Riksrevisjonen, i en skarp rapport i vinter, slo fast at arbeidet med å øke godsflyten fra vei til sjø og jernbane ikke er tilstrekkelig fulgt opp, og at en enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomité er enig med Riksrevisjonen. De åtte paneldeltakere fra norsk politikk og næringsliv tilførte ulike perspektiver til debatten.

I paneldebatten deltok:

  • Are Kjensli, Adm. direktør, NHO Logistikk og Transport
  • Sefrid Line Jakobsen, Seksjonsleder markedskunnskap, Jernbanedirektoratet
  • Per Jan Osdal, Administrerende direktør, Kystverket
  • Erik Røhne, Administrerende direktør, CargoNET
  • Helge Orten, Høyre
  • Nils Aage Jegstad, Høyre
  • Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti
  • Martin Schreck, Seniorrådgiver, Norconsult

Digitalisering

Etter debatten viste Norconsult også frem hvordan selskapet, ved å være tidlig ute med å nyttiggjøre seg av digitalisering og nye samarbeidsformer, skaper mer verdi for kunden og løser problemer man tidligere ikke kunne løse. Det var stor trafikk på dekk, hvor Norconsult hadde rigget seg til med muligheter for å teste både virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Og mens publikum mønstret på for å få muligheten til å se inn i fremtiden gjennom et par VR-briller, presenterte Norconsults Andreas Lindblad, Thomas Angeltveit og Onno Musch hvordan selskapet nå jobber med bruk av spillteknologi, VR/AR og tegningsløse prosjekter i stadig flere oppdrag. 

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

LOGISTIKK/ 8. april 2019

Satser på bærekraftig vekst

Dachser rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 tonn, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er Dachsers arbeidsstyrke større enn noen gang. Les hele saken

Til toppen