Verktøykasse for storbydistribusjon

Verktøykasse for storbydistribusjon

I et pågående forskningsprosjekt utforsker Dachser nye løsninger for storbydistribusjon i Europas metropoler. Men det finnes allerede én klar vinner: Dachsers verktøykasse for håndtering av den siste etappen inn i bykjernen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Endeløse trafikkorker, mangel på parkeringsplasser, kjørerestriksjoner i sammenheng med klimagassutslipp, og problemer med partikler og CO2: trafikken har tøffe tider i mange bykjerner – og det rammer både biler og lastebiler. Byer som Oslo, Paris og Stuttgart står overfor kjøreforbud og adgangsbegrensninger, og det gjelder særlig for dieselbiler i rushtiden.

Som en pioneer må Dachser  gå sin egen vei i stykkgodsmarkedet for å identifisere og implementere nyskapende løsninger før konkurrentene gjør det. Michael Schilling, COO Road Logistics i Dachser, slår an tonen:

- Målet vårt er å skape innovative og bærekraftige forretningsmodeller slik at varene til kundene våre når frem til bykjernen. Bedrifter som ønsker å delta i utformingen av morgendagens urbane leveransesystemer, må kombinere velprøvde og testede logistikkløsninger med nyskapende ideer.

Innen storbydistribusjon er det individualitet som hersker

Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development sier:

- Veksten i storbyer og storbyområder over hele verden kombinert med endring i forbrukeradferd og økt miljøbevissthet gir nye utfordringer for logistikken. Miljøstandarder, trafikkorker og endrede kundeforventninger krever nye løsninger.

Ansvarsområdet hans omfatter prosjektet «Storbydistribusjon», der Dachser  søker å identifisere banebrytende nettverksinnovasjoner innenfor det strategiske programmet idea2net.

Hver by er forskjellig

- Vi må møte utfordringene direkte i de ulike urbane områdene, sier Hella Abidi, Consultant Research & Development i Dachser , som leder prosjektet Storbydistribusjon.

Noen av disse utfordrende faktorene er økende individualisering av produksjon og handel, en rekke lover og forskrifter, økende volum av varer og mindre forsendelser, samt større og mer detaljerte kundekrav.

- Men de er forskjellige for hver storby.

For å oppnå effektive og bærekraftige byleveranser utvikler Dachser  en verktøykasse med proaktive løsninger som kan implementeres lokalt av de enkelte avdelingskontorene etter en analyse av topografi, demografi og regulatorisk struktur i hver enkelt storbyregion.

- Det er bare de som får taket på de spesifikke kravene, som kan tilby optimal logistikkvirksomhet i byer og storbyområder i fremtiden, sier Abidi.

Dialog, prosesser, teknologier

Dachsers forskning fokuserer ikke bare på multimodale forsyningskjeder og prosesskonfigurasjon, som også tar høyde for konsepter med leveranser på kveld og natt. Forskningen fokusere også spesielt på bruken av innovative kjøresystemer som passer for bykjerner. Til slutt har pålitelige beregninger vist målbart bidrag til å redusere karbonutslipp.

- Innen storbydistribusjon er det individualitet som hersker, sier Stefan Hohm.

- Likevel ønsker vi ikke isolerte løsninger. Snarere er målet vårt på mellomlang og lang sikt å forvalte nullutslippssoner i Europa systematisk i så stor grad mulig, og å implementere standardprosesser for å oppnå dette.

Samtidig setter både sjåfører og kunder pris på de innovative kjøretøyene.

- Men det er én ting som også er klart, det finnes ingen gratis lunsj, og bærekraftig storbydistribusjon er ikke noe unntak, sier Hohm.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen