Vi trenger mer klimapolitikk

Vi trenger mer klimapolitikk

- Selv om tallene viser at vi endelig er på rett vei, så knekker vi ikke utslippskurvene raskt nok til å nå klimamålet våre. Det betyr at regjeringen må skjerpe klimapolitikken betydelig i årene som kommer, sier Marius Holm, leder i ZERO.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Det er gode nyheter at vi endelig er på rett vei, men Regjeringens framskrivinger av klimagassutslippene viser at den må lage mer klimapolitikk for å lykkes med å nå klimamålene, sier ZERO.

Det virker

Nedlegging av gasskraftverket på Mongstad, oljefyrforbud og innfasing av biodrivstoff er blant de viktigste driverne bak kuttene som ligger i utslippsfremskrivingene.

- Dette viser at der hvor Regjeringen har vedtatt og gjennomført klimapolitikk, så virker det, sier Holm.

Fremskrivningene antyder samtidig at kun femti prosent av nybilsalget kommer til å være elektrisk i 2030.

Regjeringen må nå forplikte seg

- Det er nok noe pessimistisk, gitt utviklingen av nye elbiler, men det er klart at vi ikke vil være i nærheten av å nå Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 om ikke regjeringen skjerper virkemidlene, sier Holm.

- Regjeringen må nå forplikte seg til en årlig opptrapping av avgiftene på fossile biler og drivstoff fram til 2025, og klargjøre at vedtaket om at nybilsalget da skal være utslippsfritt betyr at kun slike biler vil bli tillatt solgt fra dette tidspunktet, sier Holm.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen