Vi trenger mer klimapolitikk

Vi trenger mer klimapolitikk

- Selv om tallene viser at vi endelig er på rett vei, så knekker vi ikke utslippskurvene raskt nok til å nå klimamålet våre. Det betyr at regjeringen må skjerpe klimapolitikken betydelig i årene som kommer, sier Marius Holm, leder i ZERO.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Det er gode nyheter at vi endelig er på rett vei, men Regjeringens framskrivinger av klimagassutslippene viser at den må lage mer klimapolitikk for å lykkes med å nå klimamålene, sier ZERO.

Det virker

Nedlegging av gasskraftverket på Mongstad, oljefyrforbud og innfasing av biodrivstoff er blant de viktigste driverne bak kuttene som ligger i utslippsfremskrivingene.

- Dette viser at der hvor Regjeringen har vedtatt og gjennomført klimapolitikk, så virker det, sier Holm.

Fremskrivningene antyder samtidig at kun femti prosent av nybilsalget kommer til å være elektrisk i 2030.

Regjeringen må nå forplikte seg

- Det er nok noe pessimistisk, gitt utviklingen av nye elbiler, men det er klart at vi ikke vil være i nærheten av å nå Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 om ikke regjeringen skjerper virkemidlene, sier Holm.

- Regjeringen må nå forplikte seg til en årlig opptrapping av avgiftene på fossile biler og drivstoff fram til 2025, og klargjøre at vedtaket om at nybilsalget da skal være utslippsfritt betyr at kun slike biler vil bli tillatt solgt fra dette tidspunktet, sier Holm.

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen