Giuseppe Marinelli har konsentrert seg om bærekraftig infrastruktur i sitt forskningsprosjekt «Energy friendly Road Design».
Giuseppe Marinelli har konsentrert seg om bærekraftig infrastruktur i sitt forskningsprosjekt «Energy friendly Road Design». (Illustrasjon: Giuseppe Marinelli )

Vil bygge energivennlige veier

Hvis de fleste skal kjøre el-bil eller hybrid, hvordan skal vi bygge veier der vi kan kjøre lengst mulig før vi må lade?

  • vegbygging
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bærekraftig infrastruktur er ett av forskningsområdene i Ferjefri E39, og denne problemstillingen har Giuseppe Marinelli (post.doc ved NTNU) konsentrert seg om i sitt forskningsprosjekt «Energy friendly Road Design».

– I Norge har man en målsetting om nullutslipp, og elektriske biler/hybridbiler er det viktigste tiltaket. Men, sjåfører må vite hvor langt de kan kjøre før de må lade bilen sin, forklarer Marinelli.

Vil avdekke krevende strekninger

– Mitt prosjekt handler om en utregningsmetodikk for hvordan man kan planlegge veier som krever mindre energi fra kjøretøyene, altså at man skal kunne kjøre så langt som mulig uten å måtte lade kjøretøyet, forklarer han. Det gir selvfølgelig også en effekt på dagens bilpark, men da gir det mindre drivstofforbruk!

«Dette er fremtiden, og den ønsker jeg å kunne være en del av.»

- Giuseppe Marinelli 

– Min drøm er å kunne være med på å endre fremtidens veier, altså at mitt verktøy blir en medvirkende faktor i tidlig planleggingsfase av veier, men også at man kan bruke verktøyet mitt for å planlegge vedlikeholdsfasen i et veiprosjekt, utdyper han.

Verktøyet skal kunne brukes for å avdekke såkalte «hotspots», altså strekninger som er spesielt energikrevende, og som derfor bør komme høyt opp på prioriteringslisten over strekninger som bør justeres slik at de blir mindre energikrevende.

Dette verktøyet blir en bit i et puslespill bestående av mange faktorer når man skal planlegge en vei, drømmen er at verktøyet skal kunne tas i bruk, slik at vi etter hvert kan tilby en energirapport om strekninger på E39. Algoritmer og ideer skal testes ut nå, og i løpet av neste år håper jeg at metodikken min kan tas i bruk i planleggingen av utbedret og ferjefri E39.

– Jeg bodde i Italia da jeg hørte om Ferjefri E39, og jeg ble opprømt over det visjonære prosjektet. Dette er fremtiden, og den ønsker jeg å kunne være en del av, understreker Marinelli.

VEG/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/14. desember 2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen