Vil vise og varsle 50.000 bilberginger

Vil vise og varsle 50.000 bilberginger

Hvert år plukker bilbergingsselskap opp rundt 50.000 kjøretøy som er involvert i det som kan betegnes som vegrelaterte hendelser.

  • Godstransport
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Falck Redning, Viking Redningstjeneste og Statens vegvesen har samarbeidet om å utvikle en nasjonal bilbergingsdatabase. Nå arbeides det med en løsning som viser bilbergingsaksjoner i sanntid. Ved å ha bedre oversikt over hvor og hvorfor disse hendelsene skjer, kan en redusere forsinkelser og spare kostnader.

Umiddelbar varsling

Statens vegvesen vil bidra med ITS-kompetanse i et pilotsystem der vegmeldingssentralene kan varsles umiddelbart om hendelser langs vegen – fra hendelsen inntreffer til vegen er ryddet. På sikt tenker en seg at trafikantene kan få denne informasjonen direkte inn i bilen.

Kan spare store summer

-Dette vil være til stor nytte både for trafikantene og Vegvesenet. Når vi vet hvor og hvorfor biler må berges, kan vi treffe bedre både med drifts- og trafikksikkerhetstiltak. Dette vil spare samfunnet for uhells- og ulykkeskostnader, samtidig som det blir mindre forsinkelser for næringstransport og bilister. Uten at vi har eksakte tall, så kan vi si at en med enkle ITS-tiltak vil kunne spare store summer. Det sier Torgeir Vaa i Statens vegvesen.

Det kan være dyr last som havner i grøfta: Er det et vogntog med 30 tonn laks er det flere hundre tusen tapt. I tillegg kommer omkjøringer og venting for annen trafikk.

Stort omfang av veg relaterte hendelser

Den nasjonale bilbergingsdatabasen gir god oversikt over uønskede hendelser langs veg. Falck og Viking står for 90 prosent av all bilberging, og de har utviklet en database og kart som viser de fleste hendelsene.

I databasen skilles det på skadeårsaker som kollisjon, utforkjøring, fastkjøring, veltet kjøretøy, brann, viltulykke og punktering. Det store antall tekniske uhell som motorstopp, bensintomt, flatt batteri også videre inngår ikke i databasen.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen