Når en lastebil kommer for nær kanten av filen den ligger i, kan teknologien hjelpe til med å styre den forsiktig tilbake på rett spor. Sjåføren merker en kort vibrasjon i rattet dersom lastebilen har krysset en kantlinje.
Når en lastebil kommer for nær kanten av filen den ligger i, kan teknologien hjelpe til med å styre den forsiktig tilbake på rett spor. Sjåføren merker en kort vibrasjon i rattet dersom lastebilen har krysset en kantlinje. (Foto: Volvo)

Volvo Trucks' nye sjåførassistentsystemer løfter sikkerheten opp på et nytt nivå

Økt trafikksikkerhet og et bedre arbeidsmiljø for sjåførene. Dette er målene når Volvo Trucks introduserer sine nye sjåførassistentsystemer basert på Volvo Dynamic Steering – en prisvinnende innovasjon som letter styringen for tunge lastebiler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Volvo Dynamic Steering har revolusjonert sjåførens jobb bak rattet. Bedre retningsstabilitet, enklere manøvrering og økt komfort har redusert kollisjonsfaren samt antallet slitasjeskader. Nå bygger vi videre på suksessen ved å legge til nye funksjoner som bidrar til å gjøre trafikkmiljøet enda tryggere. Dette arbeidet er en del av nullvisjonen for ulykker der Volvo-lastebiler er involvert. Disse funksjonene er utviklet for å hjelpe sjåførene å forhindre noen av de vanligste trafikkulykkene som vi har identifisert via ulykkesforskningen vår, sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.

Selv om ingen av oss ønsker ulykker i traffikken, skjer de. Hver dag er det tusenvis av ulykker. Volvo Trucks to nye funksjoner: 1: Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet og 2: Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler er designet for å spare liv og hjelpe sjåførene med å håndtere uventede hendelser.

Ved å integrere Volvo Dynamic Steering med andre komfort- og sikkerhetsøkende systemer har Volvo Trucks utviklet to sjåførassistentsystemer for å forhindre ulykker: Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet og Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler.

Motvirker skrens før den oppstår

– Se for deg at du kjører på en våt og glatt vei, og at du plutselig oppdager at bilen er i ferd med å miste veigrepet bak. Før dette utvikler seg til en skrens, styrer du forsiktig i motsatt retning til faren er over. Det er akkurat slik Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet fungerer. Den store forskjellen er at systemet kan oppdage faren og bidra til å stabilisere kjøretøyet før du i det hele tatt har lagt merke til at noe er i ferd med å skje, forklarer Carl Johan Almqvist.

Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler er en ny teknologi som er utviklet for å hjelpe sjåførene ved at den følger med på veien. Når systemet oppdager at lastebilen er på vei ut av filen, tar teknologien over og styrer den tilbake på rett spor. Foto: Volvo

Reduserer faren for å kjøre av veien samt utilsiktet styring ut av kjørefeltet

Den neste sikkerhetsinnovasjonen, Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsel, gir sjåføren en hjelpende hånd når systemet oppdager at lastebilen viser tegn på å nærme seg kantlinjen. Sjåføren varsles ved at rattet styres forsiktig i riktig retning samtidig som det vibrerer lett, og får på denne måten hjelp til å styre kjøretøyet tilbake på rett spor.

Sjåførene kan velge blant de forhåndsprogrammerte innstillingene i Volvo Dynamic Steering, som er utviklet for å passe sjåførenes ulike preferanser og bruksområder. Sjåføren kan også velge å tilpasse hvert enkelt styreelement etter sitt personlige ønske. Foto: Volvo

Justerer motstanden i rattet etter individuelle behov

I tillegg til de to nye sjåførassistentsystemene, introduserer Volvo Trucks også en etterlengtet funksjon som gjør det mulig å justere rattmotstanden individuelt i lastebiler som er utstyrt med Volvo Dynamic Steering.

Selv ett sekunds uoppmerksomhet kan føre til en alvorlig ulykke. Kameraet i kjøretøyet følger med på kantlinjene 5–50 meter fremover, og hjelper sjåføren å holde kontroll over kjøretøyet dersom det oppdager at lastebilen er på vei ut av filen. Foto: Volvo

– Hver sjåfør har forskjellige oppfatninger av hvor lett eller tungt rattet bør være. Nå kan hver enkelt sjåfør justere rattmotstanden nøyaktig slik han eller hun vil ha den, for å sikre komfortabel, avslappet og trygg kjøring. Dette er en veldig praktisk funksjon - ikke minst for lastebiler med flere forskjellige sjåfører, sier Carl Johan Almqvist.

Fakta om de nye funksjonene:

  • Volvo Dynamic Steering er utviklet for å kompensere automatisk for ujevnheter i veibanen samt fjerne vibrering og rykninger i rattet. Ved kjøring i lav hastighet reduseres rattmotstanden med rundt 75 %, noe som også gjør det enklere å rygge og manøvrere i trange omgivelser. Rattet returnerer automatisk til midtstilling så snart sjåføren løsner grepet. I høyere hastighet holder lastebilen retningen - selv på vanskelige underlag og i sterk sidevind. Denne teknologien er basert på at lastebilens hydrauliske servostyring får støtte fra en elektronisk regulert motor som hele tiden justerer styringen og tilfører ekstra svingkraft ved behov.
  • Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet. Her fungerer Volvo Dynamic Steering sammen med lastebilens elektroniske stabiliseringsprogram (ESP). Sensorer i rammen overvåker lastebilens rotasjonshastighet kontinuerlig, og ved det minste tegn til skrens aktiveres systemet og hjelper sjåføren ved å styre rattet forsiktig i motsatt retning slik at kjøretøyet stabiliseres.
  • Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler. Her fungerer Volvo Dynamic Steering sammen med lastebilens kjørefeltassistent i hastigheter over 55 km/t. Systemet følger med på kjøretøyets posisjon ved hjelp av kameraer. Når det oppdager at lastebilen risikerer å kjøre ut av filen den ligger i, aktiveres styringen, og sjåføren får hjelp til å komme tilbake på rett spor. Ved behov for ytterligere assistanse blir sjåføren varslet via en lett vibrering i rattet i stedet for en varsellyd.
  • Volvo Dynamic Steering med personlige innstillinger. Individuell justering av rattmotstanden for praktisk og komfortabel kjøring.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen