Volvo Trucks starter salget av elektriske lastebiler i Europa i 2019, sier Claes Nilsson, som er administrerende direktør i Volvo Trucks.
Volvo Trucks starter salget av elektriske lastebiler i Europa i 2019, sier Claes Nilsson, som er administrerende direktør i Volvo Trucks. (Foto: Volvo)

Volvo Trucks ønsker å redusere antallet lastebiler i rushtrafikken i byene

I 2019 begynner Volvo Trucks å selge elektriske lastebiler i Europa, og de første enhetene tas i bruk i samarbeid med utvalgte referansekunder allerede i år.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Elektriske lastebiler gir en betydelig reduksjon i støy og eksosutslipp og legger til rette for nye måter å administrere logistikk på. Flere transportoppdrag kan utføres om kvelden og natten og færre lastebiler tar opp plass i trafikken i rushtiden.

- Elektromobilitet er et viktig ledd i Volvo Trucks' langsiktige arbeid for bærekraftig byutvikling og nullutslipp, sier administrerende direktør i Volvo Trucks, Claes Nilsson.

- Ved å bruke elektrisk drevne, stillegående lastebiler til varetransport i byer, tar vi tak i en rekke utfordringer på en gang. Uten forstyrrende støy og eksosutslipp blir det mulig å levere varer i sensitive bysentre. Transportoppdragene kan også legges til roligere perioder som sent på kvelden eller om natten. Dette vil redusere trykket på veiene under rushtidstrafikken, slik at både veinettverk og kjøretøy kan utnyttes langt bedre enn i dag, sier Claes Nilsson.

Bærekraftige transportløsninger er nødvendige

Prosjektet «Off Peak City Distribution» som nylig ble gjennomført av Stockholm kommune, de svenske myndighetene og Kungliga Tekniska Högskolan, undersøkte effektene av varetransport om kvelden og natten i sentrale Stockholm. Siden lastebilene ikke ble brukt i rushtiden, ble transportoppdragene utført på en tredjedel av den vanlige tiden.

Med elektriske lastebiler kan flere transportoppdrag utføres om kvelden og natten, noe som gir redusert trafikk i rushtiden. Foto: Volvo

Bærekraftige transportløsninger er nødvendige for å forbedre livskvaliteten i bymiljøer. Gjennom velutviklet logistikk og mer effektiv utnyttelse av veiene om kvelden og natten, blir det også mulig at mange mindre kjøretøy kan erstattes med færre, men større kjøretøy - noe som bidrar ytterligere til lavere utslipp og mindre trafikk. En lastebil som brukes til å levere varer, har ti ganger så stor lastekapasitet som en vanlig varebil. Hvis en større del av transportoppdragene kan utføres når det er færre trafikanter på veiene, gir det også betydelig redusert kollisjonsfare.

- Teknologien og kunnskapen vår innen elektromobilitet er basert på velprøvde kommersielle løsninger som allerede er i bruk i Volvos elektriske busser, samt løsninger som ble introdusert i Volvos hybridlastebiler allerede i 2010. Selve kjøretøyene er bare én del av det som skal til for at elektriske løsninger skal fungere i stor skala. Det å legge til rette for bærekraftig transport på lang sikt er en kompleks operasjon som krever helhetlig tenkning og en rekke tiltak. Vi samarbeider tett med kunder, bykommuner, leverandører av infrastruktur for lading og andre viktige interessenter om å utvikle det nødvendige rammeverket for elektriske lastebiler, sier sjef for produktstrategi for middels tunge kjøretøy i Volvo Trucks, Jonas Odermalm.

Teknologien vår er basert på løsninger som allerede finnes i Volvos elektriske busser, sier Jonas Odermalm, som er sjef for produktstrategi for middels tunge kjøretøy i Volvo Trucks. Foto: Volvo

- Vi anser fullstendig elektrifisering av urban varetransport som det første trinnet. Samtidig jobber vi også med å elektrifisere andre typer transportbruk. Dette er bare begynnelsen, avslutter Claes Nilsson.

Bakgrunn

Ifølge Verdens helseorganisasjon og FN kommer 60 % av jordens befolkning - cirka 5 milliarder mennesker - til å bo i byer innen 2030. Dette utgjør en økning på like over 1 milliard sammenlignet med dagens nivå. Den raske urbaniseringen vil innebære et enormt press på trafikksystemene, og mange av dem er allerede ute av stand til å takle dagens behov. Kostnadene for køer og lignende trafikkproblemer i EU-området er beregnet til 100 milliarder euro per år.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen