Volvo Trucks starter salget av elektriske lastebiler i Europa i 2019, sier Claes Nilsson, som er administrerende direktør i Volvo Trucks.
Volvo Trucks starter salget av elektriske lastebiler i Europa i 2019, sier Claes Nilsson, som er administrerende direktør i Volvo Trucks. (Foto: Volvo)

Volvo Trucks ønsker å redusere antallet lastebiler i rushtrafikken i byene

I 2019 begynner Volvo Trucks å selge elektriske lastebiler i Europa, og de første enhetene tas i bruk i samarbeid med utvalgte referansekunder allerede i år.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Elektriske lastebiler gir en betydelig reduksjon i støy og eksosutslipp og legger til rette for nye måter å administrere logistikk på. Flere transportoppdrag kan utføres om kvelden og natten og færre lastebiler tar opp plass i trafikken i rushtiden.

- Elektromobilitet er et viktig ledd i Volvo Trucks' langsiktige arbeid for bærekraftig byutvikling og nullutslipp, sier administrerende direktør i Volvo Trucks, Claes Nilsson.

- Ved å bruke elektrisk drevne, stillegående lastebiler til varetransport i byer, tar vi tak i en rekke utfordringer på en gang. Uten forstyrrende støy og eksosutslipp blir det mulig å levere varer i sensitive bysentre. Transportoppdragene kan også legges til roligere perioder som sent på kvelden eller om natten. Dette vil redusere trykket på veiene under rushtidstrafikken, slik at både veinettverk og kjøretøy kan utnyttes langt bedre enn i dag, sier Claes Nilsson.

Bærekraftige transportløsninger er nødvendige

Prosjektet «Off Peak City Distribution» som nylig ble gjennomført av Stockholm kommune, de svenske myndighetene og Kungliga Tekniska Högskolan, undersøkte effektene av varetransport om kvelden og natten i sentrale Stockholm. Siden lastebilene ikke ble brukt i rushtiden, ble transportoppdragene utført på en tredjedel av den vanlige tiden.

Med elektriske lastebiler kan flere transportoppdrag utføres om kvelden og natten, noe som gir redusert trafikk i rushtiden. Foto: Volvo

Bærekraftige transportløsninger er nødvendige for å forbedre livskvaliteten i bymiljøer. Gjennom velutviklet logistikk og mer effektiv utnyttelse av veiene om kvelden og natten, blir det også mulig at mange mindre kjøretøy kan erstattes med færre, men større kjøretøy - noe som bidrar ytterligere til lavere utslipp og mindre trafikk. En lastebil som brukes til å levere varer, har ti ganger så stor lastekapasitet som en vanlig varebil. Hvis en større del av transportoppdragene kan utføres når det er færre trafikanter på veiene, gir det også betydelig redusert kollisjonsfare.

- Teknologien og kunnskapen vår innen elektromobilitet er basert på velprøvde kommersielle løsninger som allerede er i bruk i Volvos elektriske busser, samt løsninger som ble introdusert i Volvos hybridlastebiler allerede i 2010. Selve kjøretøyene er bare én del av det som skal til for at elektriske løsninger skal fungere i stor skala. Det å legge til rette for bærekraftig transport på lang sikt er en kompleks operasjon som krever helhetlig tenkning og en rekke tiltak. Vi samarbeider tett med kunder, bykommuner, leverandører av infrastruktur for lading og andre viktige interessenter om å utvikle det nødvendige rammeverket for elektriske lastebiler, sier sjef for produktstrategi for middels tunge kjøretøy i Volvo Trucks, Jonas Odermalm.

Teknologien vår er basert på løsninger som allerede finnes i Volvos elektriske busser, sier Jonas Odermalm, som er sjef for produktstrategi for middels tunge kjøretøy i Volvo Trucks. Foto: Volvo

- Vi anser fullstendig elektrifisering av urban varetransport som det første trinnet. Samtidig jobber vi også med å elektrifisere andre typer transportbruk. Dette er bare begynnelsen, avslutter Claes Nilsson.

Bakgrunn

Ifølge Verdens helseorganisasjon og FN kommer 60 % av jordens befolkning - cirka 5 milliarder mennesker - til å bo i byer innen 2030. Dette utgjør en økning på like over 1 milliard sammenlignet med dagens nivå. Den raske urbaniseringen vil innebære et enormt press på trafikksystemene, og mange av dem er allerede ute av stand til å takle dagens behov. Kostnadene for køer og lignende trafikkproblemer i EU-området er beregnet til 100 milliarder euro per år.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen