Vurderer støtte til tyngre biogass-kjøretøy

Vurderer støtte til tyngre biogass-kjøretøy

Det er både skjær i sjøen og lys i tunnelen for økt bruk av biogass i transportsektoren, viser ny rapport. Enova vurderer nå å utvide støttetilbudet.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Biogass kan redusere klimagassutslipp i deler av transportsektoren. Rapporten viser at det er mulig å etablere et marked for biogass som på sikt kan stå på egne ben, særlig innen tungtransport og anleggsmaskiner, sier programansvarlig transport Konrad Pütz i Enova.

Rapporten «Muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til transport i Norge» er skrevet av Sund Energy på oppdrag fra Enova, og blir presentert på Biogassdagen 29. august.

Volumene må opp

Den ferske rapporten peker på at lave volum i produksjon, distribusjon og bruk fortsatt er til hinder for økt bruk av biogass.

– I dag både produseres og forbrukes biogass i små og spredte volum, noe som gir høye kostnader i hele kjeden som det må stordriftsfordeler til for å redusere. Det blir ikke virkelig fart på dette markedet før gass blir billigere enn diesel, og biogass blir billigere enn naturgass, sier Pütz, som tror både teknologiutvikling, bedre ressursutnyttelse og økte krav til utslippskutt vil bidra positivt for omsetningen av biogass.

Det er relativt lav etterspørsel etter biogass i dag. For at flere skal ønske å ta i bruk biogass, løfter rapporten fram at noe må gjøres med investeringskostnaden på kjøretøy og mangelen på fyllestasjoner.

– Gasskjøretøy koster mer i innkjøp, og en begrenset tilgang på de tyngste og mest krevende kjøretøyene har vært en flaskehals. I tillegg er det få fyllestasjoner og kostbart å bygge opp den infrastrukturen, sier Pütz.

Nye kjøretøy åpner for nye støttemuligheter

– Både produksjonsvolumet og etterspørselen må opp dersom man skal klare å bygge et levedyktig marked på sikt. På produksjonssiden ser vi det derfor som hensiktsmessig å fortsette å støtte teknologiutvikling og industrialisering, forsikrer Pütz i Enova.

Enova vurderer nå også støttemuligheter for å øke etterspørselen, avslører han:

– Konkurranseevnen til biogass er potensielt størst innen tunge kjøretøy og anleggsmaskiner, men det har manglet kjøretøy med større motorer på markedet. Disse er nå på vei inn, og da blir det straks mulig og interessant for oss å bidra til å øke etterspørselen. Vi ser nå på hvordan vi eventuelt kan støtte kjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy, og tar gjerne imot innspill i denne prosessen.

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen