Webstep inn i intelligente transportsystemer

Webstep inn i intelligente transportsystemer

– ITS-visjonen duket for samarbeid allerede etter første møte. Vi er to sider av samme sak, forklarer avdelingsdirektør Inge Ådland i Webstep.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Intelligente Transportsystemer, ITS Norge AS, er en av de mest effektive nettverksaktørene på innovasjon og entreprenørskap vi har truffet på. De har imponert oss med evnen til å skape møteplasser og koble innovatører til innovasjonsbehov. Dessuten har de dyp forståelse for utfordringene på området og hvem som kan bidra til å løse dem. Når koblingen var så åpenbar til det vi driver med, var det bare å signere innmeldingspapirene, forklarer Ådland, her sammen med daglig leder i ITS Norge Trond Hovland (t.v.). Også Hovland ser at samarbeidet med Webstep representerer en vinn-vinn situasjon for de to aktørene.

Kraftpakke for innovasjon

– Som IT-konsulentselskap kan Webstep sammenliknes med et aggregat som kan settes inn i innovasjon for sine oppdragsgivere. De har nærmere 350 konsulenter i Norge og Sverige til sammen, konsulenter med hands-on erfaring med direkte verdi og overføringsverdi til vårt område. ITS Norge har god oversikt over behovene, nettverksarenaene og vet hvem som med fordel kan kobles sammen. Webstep har teknologikompetanse, bred erfaring og leveransekraft. Dette skaper potensiale for alle parter, forklarer Hovland.

- Smarte ting kommer ikke av seg selv

- Ikke minst satsningen vår på Internet of Things åpner for mange og spennende muligheter, mener Inge Ådland, som får entusiastisk støtte fra webstepdirektør IoT, Marianne Styrman.

- Mer enn halvparten av forretningsprosesser og systemer vil inkorporere elementer av Internet of Things allerede i 2020. Smarte samferdselsløsninger og smarte byer handler om innsamling og behandling av sensordata, og om samhandling mellom systemer. Smarte ting kommer ikke av seg selv og vi har mange av markedets flinkeste folk på disse områdene. Her ligger det mange spennende utfordringer i årene framover; utfordringer Webstep har god kompetanse til å løse, sier Styrman.

Betydelig erfaringsbase

- Tar du en rask kikk i Webstep sin samlede kunnskapsbase finner du betydelig samferdselsrelevant erfaring på områder som geografiske informasjonssystemer (GIS), samkjørings- og ruteberegninsapplikasjoner, systemer for trafikk- og vedlikeholdsplanlegging, veg- og tunnelovervåking, skiltgjenkjenning, hendelsesdeteksjon og flysikring, for å nevne noe. Du får også øye på masse spennende maskinlæringskunnskap, data science-erfaring, og prosjektene vi gjør på digitalisering, mobilitet og cloudløsninger. Da er det ikke så rart at vi er mer enn klare for å entre samarbeidet med ITS, sier Inge Ådland. - At vi kan dekke alle tenkelige prosjektroller, fra rådgivning til utvikling, integrasjon, test og implementering, gjør også til at vi tror at mange nye dører vil åpne seg, avslutter han.

ALKOLÅS/12. desember 2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås. Les hele saken

LOGISTIKK/10. desember 2018

Samarbeider for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked. Les hele saken

Til toppen