ZERO og COOP Norge inngår samarbeid om fossilfri varetransport
(Foto: ZERO)

ZERO og COOP Norge inngår samarbeid om fossilfri varetransport

ZERO og COOP har inngått et treårig samarbeid med målsetning om å kutte utslipp i COOPs betydelige transportflåte.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

COOP er en stor innkjøper av transporttjenester, og har 225 000 årlige vareleveranser til sine 1200 butikker. ZERO skal bidra til at COOPs nye transportanbud inneholder klimakrav som utløser betydelige kutt av klimagassutslipp, noe som kan gjøre COOP til en pådriver i markedet for fornybare varetransportløsninger.

– Coop skal drive sin virksomhet med et minst mulig miljø- og klimafotavtrykk. Transport av varer fra lager til butikk utgjør en vesentlig del av Coops CO2-utslipp. Vi er derfor veldig tilfreds med å inngå et tett faglig samarbeid med Norges mest kompetente organisasjon når det gjelder framtidsrettet transport, Zero. Vi føler oss trygge på at Zero vil bidra til at vi utvikler effektive, miljøvennlige transportløsninger til det beste for Coops kunder og medeiere, butikker og logistikkorganisasjon, sier Tormod Rønningen, transportsjef i COOP.

– Det er svært gledelig at COOP Norge setter miljø høyt på agendaen og vil jobbe for nye klimaløsninger i sin transport. Vi trenger næringslivsaktører som går foran og viser vei, og ZERO ser fram til å samarbeide og utfordre COOP på dette området, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

ALKOLÅS/12. desember 2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås. Les hele saken

LOGISTIKK/10. desember 2018

Samarbeider for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked. Les hele saken

Til toppen