ZERO og COOP Norge inngår samarbeid om fossilfri varetransport
(Foto: ZERO)

ZERO og COOP Norge inngår samarbeid om fossilfri varetransport

ZERO og COOP har inngått et treårig samarbeid med målsetning om å kutte utslipp i COOPs betydelige transportflåte.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

COOP er en stor innkjøper av transporttjenester, og har 225 000 årlige vareleveranser til sine 1200 butikker. ZERO skal bidra til at COOPs nye transportanbud inneholder klimakrav som utløser betydelige kutt av klimagassutslipp, noe som kan gjøre COOP til en pådriver i markedet for fornybare varetransportløsninger.

– Coop skal drive sin virksomhet med et minst mulig miljø- og klimafotavtrykk. Transport av varer fra lager til butikk utgjør en vesentlig del av Coops CO2-utslipp. Vi er derfor veldig tilfreds med å inngå et tett faglig samarbeid med Norges mest kompetente organisasjon når det gjelder framtidsrettet transport, Zero. Vi føler oss trygge på at Zero vil bidra til at vi utvikler effektive, miljøvennlige transportløsninger til det beste for Coops kunder og medeiere, butikker og logistikkorganisasjon, sier Tormod Rønningen, transportsjef i COOP.

– Det er svært gledelig at COOP Norge setter miljø høyt på agendaen og vil jobbe for nye klimaløsninger i sin transport. Vi trenger næringslivsaktører som går foran og viser vei, og ZERO ser fram til å samarbeide og utfordre COOP på dette området, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen