Diskuterer vinterkompetanse for sjåfører og rettferdig konkurranse om godstransport

GODSTRANSPORT/ 7. desember 2017

Diskuterer vinterkompetanse for sjåfører og rettferdig konkurranse om godstransport

- Norge er et land med lange vintre og tøffe kjøreforhold vinterstid. Vi må sørge for at alle som kjører på norske veier, og spesielt førere av tunge kjøretøy, har nødvendig kompetanse for å takle disse forholdene. Vi ønsker også strengere regler og lik praktisering av regelverket for godstransportører i Europa. Dagene i Brussel er derfor viktige for å fremme norske posisjoner flere aktuelle EU-saker på vegtransportområde, sier statssekretær Tommy Skjervold. Les hele saken

GODSTRANSPORT/19. september 2017

Ny tariffavtale for offentlige og private havner

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er blitt enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne & Terminaloverenskomsten. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene

GODSTRANSPORT/29. august 2017

Litra Gruppen velger SaaS-løsning fra Unit4

Allerede i 1917 begynte de første bilene fra Gausdal Bilselskap AS å rulle på veiene i Gausdalsbygdene. 100 år senere er Litra Gruppen et av Norges største privateide selskap innen veitransport med over 550 ansatte og 275 kjøretøyer.

GODSTRANSPORT/15. august 2017

Baner vei for Fair Transport

Norges Lastebileier-Forbund er ute på turné for å gjøre transportkjøpere bevisst sitt ansvar for å bestille trafikksikker, miljøvennlig og sosialt ansvarlig transport. De første møtene har hatt sterk oppslutning og høyt engasjement: Det er tydelig at merkevaren Fair Transport fyller et behov og kan utgjøre en viktig forskjell.

GODSTRANSPORT/ 6. juni 2017

- Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer

Last flere saker