GODSTRANSPORT/15. august 2017

Baner vei for Fair Transport

Norges Lastebileier-Forbund er ute på turné for å gjøre transportkjøpere bevisst sitt ansvar for å bestille trafikksikker, miljøvennlig og sosialt ansvarlig transport. De første møtene har hatt sterk oppslutning og høyt engasjement: Det er tydelig at merkevaren Fair Transport fyller et behov og kan utgjøre en viktig forskjell.

GODSTRANSPORT/ 6. juni 2017

- Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer

Last flere saker