Grensekontrollar er ikkje nok mot farlege vogntog

KONTROLL/ 3. april 2019

Grensekontrollar er ikkje nok mot farlege vogntog

– Det skal være trygt å ferdast langs norske vinterveger. Difor er det nødvendig med tungbilkontrollar både på grensa og på vegane inne i landet. To storkontrollar i vinter, ein på grensa ved Ørje og ein ved fjellovergangen ved Lærdal, viste at kontrollar ved fjellovergangane er minst like viktige som kontrollar ved grensa, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

KONTROLL/27. februar 2019

Kontroll av alle vogntog på grensa ga nyttige erfaringar

– I lys av dei alvorlege ulukkene med tungbil denne vinteren, vil eg ikkje la nokon aktuelle tiltak stå uprøvd. Mange har ønska at vi skal kontrollere alle vogntog som kryssar grensa inn til Noreg. Det ville eg gje eit forsøk. Tysdag kveld kontrollerte vi alle vogntoga som kom over grensa ved Ørje i Østfold. Det ga fleire nyttige erfaringar som vi vil ta med oss vidare i arbeidet for å trygge vegane våre, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Last flere saker