Grensekontrollar er ikkje nok mot farlege vogntog

KONTROLL/ 3. april 2019

Grensekontrollar er ikkje nok mot farlege vogntog

– Det skal være trygt å ferdast langs norske vinterveger. Difor er det nødvendig med tungbilkontrollar både på grensa og på vegane inne i landet. To storkontrollar i vinter, ein på grensa ved Ørje og ein ved fjellovergangen ved Lærdal, viste at kontrollar ved fjellovergangane er minst like viktige som kontrollar ved grensa, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Yrkessjåførar med syn på eitt auge skal få fortsette å jobbe som tungbilsjåførar

YRKESSJÅFØRER/27. mars 2019

Yrkessjåførar med syn på eitt auge skal få fortsette å jobbe som tungbilsjåførar

– Yrkessjåførar med syn på eitt auge som har køyrt bil i mange år, skal framleis ha høve til dette. Vi kan ivareta tryggleiken i trafikken samstundes som vi ikkje tvinger dei det gjeld ut av yrket som sjåfør. Det handlar om arbeidsplassane til folk. Les hele saken

Ønsker å påskynde utviklingen mot mer klimavennlige transporter

CO2-UTSLIPP/28. februar 2019

Ønsker å påskynde utviklingen mot mer klimavennlige transporter

Den 18. februar besluttet EU å innføre et regelverk for utslipp av CO2 fra tunge lastebiler. For å drive utviklingen har Volvo Trucks lenge satset på å utvikle nye og mer klimavennlige transportløsninger. Samtidig er det behov for flere tiltak som kan stimulere etterspørselen etter kjøretøy med lave utslipp av CO2. Les hele saken

TUNGBIL/22. januar 2019

Skjerpa krav til vinterdekk for tunge køyretøy

– Det skal vere trygt å ferdes på norske vintervegar. Difor har eg no bedt Vegdirektoratet skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare. Farlege vogntog skal bort frå norske vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Last flere saker