Fylkene får fortsatt for lite til vei

/17. oktober 2017

Fylkene får fortsatt for lite til vei

Det er en fortsatt god satsning på samferdsel og riksveinettet i statsbudsjettet for 2018. - Men fylkesveiene får for lite denne gangen også, selv om Regjeringen innfrir når det gjelder riksveiene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

/19. juli 2017

Millioner uteblir fra utenlandske AutoPass-avtaler

I 2015 ble ordningen med obligatorisk bombrikke ved alle tunge kjøretøy i Norge innført. I ettertid har det hersket stor uenighet om hvor mange som faktisk følger reglene. I 2017 iverksatte derfor NLF sin egen uavhengige gransking av AutoPass-avtalen og betalingsviljen ved utenlandske transportører i Norge. Funnene er oppsiktsvekkende. Les mer

Last flere saker